Gå til sygdomsliste

Operation i flere faser

Brystrekonstruktion kræver flere operationer, og forløbet strækker sig typisk over cirka ét år. Rekonstruktionen er en proces opdelt i flere faser, hvor man først får rekonstrueret brystfylden, dernæst brystvorten, og hvis det er nødvendigt, kan man også få justeret det raske bryst for at få skabt symmetri.

Brystrekonstruktionen er en proces, der er opdelt i flere stadier, og som omfatter flere operationer:

  • Rekonstruktion af brystfylde
  • Rekonstruktion af brystvorte
  • Justering af det raske bryst for at skabe symmetri

Ikke alle kvinder ønsker eller behøver alle operationerne, og nogle kan få operationerne udført samtidigt.

Et rekonstruktionsforløb varer cirka ét år, men det kan tage længere afhængig af rekonstruktionsmetoden, og hvis der opstår problemer ved de enkelte operationer.

Videoen viser opbygningen af det nye bryst fra vævsudvidelse til tatovering af brystvorter 07:11 min

Videoen viser opbygningen af det nye bryst fra vævsudvidelse til tatovering af brystvorter 07:11 min

Rekonstruktion af brystfylde

At genskabe brystfylden er den grundlæggende del af enhver brystrekonstruktion. Det kan ske på forskellige måder:

  • Brystimplantatmetoden
  • Ekspansionsmetoden
  • Anvendelse af eget væv eventuelt suppleret med brystimplantat

Brystimplantatmetoden

Hvis man har høj risiko for at få brystkræft (udbredte forstadier eller ved arvelig kræft i familien) og derfor får fjernet brysterne for at nedsætte risikoen. For nogle kvinder kan det lade sig gøre at få en 'primær rekonstruktion'. Tal med plastikkirurgen om, hvad der kan lade sig gøre for dig.

En 'primær rekonstruktion' betyder, at man får indopereret brystimplantater ved samme operation, som man får fjernet brysterne.

Ved disse operationer anvender lægen ofte også bindevæv isoleret fra grisehud (acellulær dermal matrix).

Brystimplantatet bliver opereret ind enten foran eller bagved brystmuskulaturen. 

Ved 'sekundære brystrekonstruktioner' fører lægen som regel implantatet ind gennem det ar, der er efter den tidligere brystoperation.

Ofte er det dog ikke muligt at få plads til et brystimplantat med noget særligt stort rumfang. Derfor kan brystimplantatmetoden kun anvendes, hvis det raske bryst er forholdsvis lille, eller hvis man accepterer, at det raske bryst ved en senere lejlighed bliver opereret mindre for at opnå symmetri. 

Følesansen i operationsområdet kan ved brystimplantatmetoden blive forringet i forhold til før operationen.

Indlæggelsesvarighed:

Få dage

Sygemeldingsperiode:

3-4 uger

Resultatet efter en primær rekonstruktion af det venstre bryst med silikonebrystimplantat. Rekonstruktionen er foretaget samtidig med operationen for brystkræft, hvor brystet og armhulens lymfeknuder blev fjernet.

Resultatet efter en sekundær rekonstruktion af venstre bryst med silikonebrystimplantat. Ved en senere operation er der foretaget en genopbygning af brystvorteområdet.

Typer af brystimplantater

I Danmark bliver brystimplantater med silikone ofte anvendt.

Brystimplantatet består af en eller flere ydre membran(er) og en indre masse af silikonegelé, som kan være mere eller mindre fast.

Der findes også brystimplantater, som er justerbare i rumfang. De har, ud over et kammer med silikonegelé, også et kammer, hvor der kan sprøjtes saltvand ind.

Brystimplantaternes form kan variere, men er enten runde eller dråbeformede (såkaldte anatomiske brystimplantater).

Når man får indsat brystimplantater, får man også udleveret skriftlig information om brystimplantatets placering i kroppen og brystimplantatets navn og model.

Ekspansionsmetoden

Hvis der er problemer med at opnå tilstrækkelig brystfylde ved hjælp af brystimplantatmetoden, kan man få indopereret et implantat med justerbart rumfang - et såkaldt ekspansionsimplantat ('at ekspandere' betyder 'at udvide').

Man får ekspansionsbrystimplantatet (expanderen) opereret ind i en lomme mellem ribbenene og brystmuskulaturen.

Expanderen er som regel opbygget med et justerbart saltvandskammer, der kan fyldes gennem en ventil, som er indbygget i expanderen. Saltvandskammeret kan justeres i størrelse ved henholdsvis at fylde og tappe det for saltvand.

Udvidelse af expanderen med saltvand

Cirka en gang om ugen får man på hospitalet fyldt saltvand i brystimplantatet, så hud og muskel kan udvide sig, indtil brystfylden er tilpas.

For de fleste kvinder tager det nogle uger at opnå den nødvendige udvidelse, og det foregår ambulant (dvs. uden indlæggelse).

Når man får fyldt saltvand i brystimplantatet, kan man få en spændingsfornemmelse i brystet. Spændingerne kan vare nogle timer eller få dage, men er oftest smertefri.

Der er som regel ikke behov for, at man skal sygemeldes under udvidelsesprocessen.

Når et passende rumfang er nået (gerne lidt større end det andet bryst), skal der gå cirka fire måneder, inden man kan få foretaget yderligere operationer. Herefter får man foretaget en finjustering af rumfanget.

Afhængig af hvilket ekspansionsimplantat der har været anvendt, foretager lægen eventuelt en operation, hvor ekspansionsimplantatet skiftes ud med et andet implantat med fast (ikke-justerbart) rumfang.

Ved ekspansionsmetoden kan følesansen i det rekonstruerede bryst blive forringet i forhold til før operationen.

Indlæggelsesvarighed:

Få dage

Sygemeldingsperiode:

3-4 uger

Billederne herunder viser en sekundær rekonstruktion af højre bryst ved hjælp af ekspansionsmetoden. Ved en senere operation er det venstre bryst formindsket og løftet for at opnå symmetri.

Operation i flere faser

1: Højre bryst efter operationen for brystkræft.

Operation i flere faser

2: Her er expanderen blevet indopereret og ses under udvidelsesfasen.

Operation i flere faser

3: Her ses højre bryst efter at expanderen er blevet aftappet.

Operation i flere faser

4: Det færdige resultat af rekonstruktionen af det højre bryst. Området omkring brystvorten er rekonstrueret ved en senere operation.

Anvendelse af eget væv – eventuelt suppleret med et brystimplantat

Hvis man tidligere har fået strålebehandling, er brystvævet ofte blevet mindre smidigt og mindre elastisk.

I sådanne tilfælde vil plastikkirurgen som regel råde til, at brystrekonstruktionen bliver foretaget med eget væv evt. suppleret med brystimplantatet eller ekspandermetoden.

Brystrekonstruktion med eget væv anbefales også, hvis operationsområdet, hvor brystet sad, er præget af meget arvæv. Eget væv anvendes også til delvise brystrekonstruktioner, når man skal have rettet en asymmetri, der er opstået efter brystbevarende operation.  

En brystrekonstruktion af ens eget hud-, fedt- og muskelvæv kaldes en lap.

Det er forskelligt hvorfra, lægen tager en lap til at rekonstruere brystet med. Det kan f.eks. være fra ryggen, maven, endebalden eller fra siden af kroppen under armhulen.

Brystrekonstruktion med en lap fra ryggen (Latissimus dorsi lap) er en af de mest anvendte rekonstruktionsmetoder. Her flyttes hele eller kun en del af den overfladiske rygmuskel sammen med noget af den overliggende hud om til forsiden, hvor den anvendes til at rekonstruere brystet.

Ofte er lægen nødt til også at anvende et implantat eller en til to efterfølgende fedttransplantationer for at opnå tilstrækkelig fylde.

Hvis man har vævsoverskud nederst på maven, kan dette væv bestående af hud og underliggende fedt anvendes som en lap til at rekonstruere et bryst.

Dette væv må på grund af afstanden flyttes som en såkaldt fri lap, hvor blodforsyningen midlertidigt afbrydes og genetableres ved sammensyning af tilførende (arterie) og fraførende (vene) blodkar til blodkar ved brystbenet.

Lægen tilstræber, at lappen kun indeholder hud og fedt (Diep Inferior Perforater, DIEP lap), men i nogle tilfælde er det nødvendigt at medtage noget af bugmuskulaturen (Transverse Rectus Abdominis, TRAM lap).

Operationer, hvor lægen flytter væv til brystet fra et andet sted på kroppen, er større og mere langvarige end brystimplantatmetoden og ekspansionsmetoden. Læs mere om lapper til brystrekonstruktion:

Mest anvendte lapper ved brystrekonstruktion

Kvinden på billedet har fået flyttet en lap på maven og har fået skabt et nyt bryst

Rekonstruktion af brystet med eget væv fra maven (DIEP-lap).

Grisehud til brystrekonstruktion

Ved alle typer brystrekonstruktion kan der komme til at mangle væv eller blive behov for at stabilisere rekonstruktionen under selve operationen.

Hvis det er tilfældet kan kirurgen enten anvende væv fra patienten selv eller i nogle tilfælde benytte behandlet grisehud. Det kaldes et biologisk implantat eller acellulær dermal matrix.

Det betyder, at man i nogle tilfælde kan få et rekonstruktionsforløb med færre operationer og sygehusbesøg.

Metoden kan anvendes til at:

Supplere mængden af ens eget væv og opnå den rigtige bryststørrelse og derved undgå udvidelse med ekspansionsmetoden
Støtte en brystprotese eller en transplanteret lap fra patienten selv

Fedttransplantation

Gennem de sidste 10-15 år har fedttransplantationsteknikken udviklet sig i en sådan grad, at den hos nogle patienter kan give gode resultater.

Grisehud til operation

Grisehuden stammer fra grisens læderhud. Det består af kollagen (bindevæv) og kan indsættes og tilpasses efter behov.

Grisehuden er behandlet, så den den ikke længere indeholder celler. Derfor bliver den ikke opfattet som et fremmedlegeme af immunforsvaret.

Det betyder, at grisehuden uden problemer kan optages og integreres i menneskekroppens eget væv.

Kirurgerne kan foretage skånsom fedtsugning fra steder på kroppen, hvor der er overskud i underhuden.

Herefter bliver det udsugede fedt behandlet, så fedtcellerne bliver renset for blod.

De rensede fedtceller kan så indsprøjtes på steder, hvor en genopbygning er ønsket.

Metoden bliver især brugt til mindre justeringer.

Rekonstruktion af hele brystet med denne teknik bliver kun anvendt i et meget begrænset omfang og er endnu på et forsøgsstadie.

Justering af det rekonstruerede bryst

For knap en ud af fire er det nødvendigt efterfølgende at få finjusteret det rekonstruerede brysts form og placering ved en eller to mindre operationer. Det vil typisk ske nogle måneder efter, man har fået foretaget rekonstruktionen.

Justeringsoperation kan være nødvendig for at:

  • Løsne det (for stramme) indre ar omkring protesen (kapselskrumpning)
  • Tilrette grimme ar
  • Fjerne overskydende væv (beskæring eller fedtsugning) og lignende

I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at kombinere en fedtsugning med en fedtransplantation for at forbedre det kosmetiske resultat.

Disse operationer kan man ofte få samtidig med den følgende planlagte rekonstruktion af brystvorten og ofte i fuld bedøvelse.

Det er også muligt at blive opereret i lokalbedøvelse uden at skulle indlægges, hvis lægen vurderer, at det er muligt.

Hvis operationen foregår uden indlæggelse, er sygemeldingsperioden 1-3 dage.

Rekonstruktion af brystvorte

Når man har fået genskabt brystfylden, arrene er helet, og vævet er faldet til, kan man få rekonstrueret en brystvorte.

Selve brystvorten bliver konstrueret af den hud og underhud, der findes på stedet, hvor brystvorten skal placeres.

Herefter bliver 'brystvorten' og området omkring den tatoveret, så den får samme farve som brystvorteområdet på det raske bryst.

Den rekonstruerede brystvorte får aldrig en normal følesans. Hos nogle kan lægen anvende halvdelen af den anden brystvorte som et transplantat, der placeres på det rekonstruerede bryst.

Rekonstruktion af brystvorten foregår oftest i lokal bedøvelse, så det ikke er nødvendigt at blive indlagt. Men somme tider foregår operationen i fuld bedøvelse samtidig med, at man får det raske bryst opereret for at opnå symmetri.

Hvis operationen foregår uden indlæggelse er sygemeldingsperioden 1-3 dage.

Tatovering af brystvorte og efterfølgende pleje

Tatoveringen foretages af en professionel tatovør eller plastikkirurgen og foregår ambulant (uden indlæggelse).

Sammen med tatovøren bestemmer man det område, som skal tatoveres.

Det er ikke nødvendigt med lokalbedøvelse, men man kan eventuelt købe lokalbedøvende EMLA plaster på apoteket. Plasteret skal sættes på området cirka 2 timer før tatoveringen.

Hjemme er det vigtigt, at man holder huden fugtig og hindrer sårskorper. Dagen efter man er blevet tatoveret, tager man forbindingen af og vasker forsigtigt huden med vand og sæbe.

Huden duppes forsigtigt tør med et rent håndklæde og smøres med et tyndt lag salve, som man får udleveret på hospitalet.

Den efterfølgende uge skal man bare lade vandet løbe ned over brystet og duppe et tyndt lag salve på 8-10 gange dagligt. Det er vigtigt, at hudflager selv løsner sig.

De første 10 dage efter tatoveringen bør man undgå at bade i svømmebassin på grund af kemikalierne i vandet, at gå i sauna på grund af varmen og at solbade.

Tatoveringen skal herefter altid være dækket med højeste faktor solcreme, hvis man solbader, da sol og solarium bleger tatoveringsfarverne.

Operation i flere faser

Tatovering af rekonstrueret brystvorte.

Operation i flere faser

Den færdigrekonstruerede og tatoverede brystvorte.

Justering af det raske bryst for at skabe symmetri

En del kvinder er nødt til ved en operation også at få rettet det raske bryst, for at brysterne ligner hinanden mest muligt.

Ofte får man opereret det raske bryst mindre eller får brystet 'løftet'.

Det er oftere nødvendigt med en sådan tilretning (korrektion), hvis brystrekonstruktionen er foretaget med implantat, end hvis den er foretaget med ens eget væv. 

Da brystrekonstruktion med et implantat ofte giver øget fylde i den øverste del af brystet, vil man i nogle tilfælde kunne tilbyde brystforstørrelse med et implantat på den raske side.

Først når man har fået rekonstrueret brystfylden, vurderer kirurgen, i hvilken grad der er behov for en eventuel tilretning af det raske bryst.

I sjældne tilfælde, hvor det raske bryst er betydelig større, kan man få en brystformindskende operation før eller samtidig med rekonstruktionen af det nye bryst.

Også ved disse operationer er der bivirkninger med ændret følesans omkring arrene og risiko for uskønne ar.

De hyppigste komplikationer er blødning og infektion i sårene samt forsinket heling af sårene, og brystvortens følesans bliver ofte svært nedsat.

Indlæggelsesvarighed:

Få dage

Sygemeldingsperiode:

Cirka 3 uger

Læs alt om brystkræft

Brystkræft – forsiden


 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i de syv brystkræftgrupper på Cancerforum. Meld dig f.eks. ind i grupper med fokus på arv, spredning, overgangsalder og rekonstruktion.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende