Gå til sygdomsliste

Den rehabiliterende indsats

Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at rehabilitering bliver en uadskillelig del af kræftbehandlingen. Her kan du finde viden om kræftrehabilitering i Danmark og se Kræftens Bekæmpelses undersøgelser på området.

Kvinder træner med bolde

Behov for målrettet rehabilitering til kræftpatienter
Mange kræftpatienter har behov for hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter en kræftsygdom, fordi de lever med senfølger efter sygdommen og behandlingen. En stor del af patienterne har desuden brug for et målrettet tilbud om rehabilitering, der retter sig mod fysiske, psykiske og sociale behov.

Den rehabiliterende indsats på kræftområdet

I Danmark har der været flere initiativer for at udbygge den rehabiliterende indsats til kræftpatienter.

I 2012 udsendte Sundhedsstyrelsen et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Forløbsprogrammet stiller krav om, at alle kræftpatienter skal have vurderet deres behov for rehabilitering,og at patienter med behov skal tilbydes målrettet rehabilitering.

I 2010 fandt en dansk MTV om rehabilitering til patienter med bryst-, prostata- og tarmkræft, at der er evidens for at indføre fysisk træning og psykosociale interventioner til de nævnte patientgrupper.

I 2009 blev REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) etableret for at kortlægge, forske, udvikle og formidle viden om rehabilitering og palliation.

Kræftens Bekæmpelse arbejder for bedre rehabilitering
Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at rehabilitering bliver en uadskillelig del af kræftbehandlingen, herunder at kræftpatienter tilbydes målrettet og tilpasset rehabilitering tæt på hverdagslivet med den nødvendige kommunale støtte.

På trods af at rehabilitering har været et vigtigt indsatsområde i de sidste 10 års kræftplaner, viser flere af Kræftens Bekæmpelses undersøgelser, at mange kræftpatienter ikke får den fornødne hjælp til at komme videre i livet efter endt behandling.

Den rehabiliterende indsats

I 2016 kortlagde Kræftens Bekæmpelse 'lymfødem i relation til kræft' og udviklede en række anbefalinger til at styrke indsatsen mod lymfødem i det danske sundhedsvæsen.

Lymfødem er én af de hyppigst forekommende senfølger efter kræftbehandling. Det skønnes at kræftbehandling er årsag til sekundært lymfødem hos mellem 50-75% af alle lymfødempatienter i den vestlige verden.

En kortlægning af lymfødem i relation til kræft

Den rehabiliterende indsats

I 2014 samlede Kræftens Bekæmpelse en national arbejdsgruppe af forskere og fagpersoner for at drøfte praksis og den bedst tilgængelige viden om rehabilitering under og efter kræftbehandling.

På baggrund af den foreliggende viden har Kræftens Bekæmpelse udviklet en skabelon for kræftrehabilitering, som skal sikre målrettet og tilpasset rehabiliteringtil kræftpatienter.

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft