Gå til sygdomsliste

Samarbejde om rehabilitering

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at forbedre rehabiliteringsindsatsen for kræftramte. Har kan du se de forskellige faglige netværk og og forskningsmiljøer, som Kræftens Bekæmpelse samarbejder med på området.

Mand dyrker motion


Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering

Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering på Syddansk Universitet arbejder for, at rehabilitering bliver integreret i kræftbehandlingen i Danmark på baggrund af forskning, uddannelse og vidensformidling.

Syddansk Universitet


Center for Kræft og Sundhed

Center for Kræft og Sundhed arbejder blandt andet med at udvikle rehabiliteringstilbud til borgere med kræft. Centeret gennemfører også udviklings- og forskningsprojekter med fokus på kræftrehabilitering. 

Center for Kræft og Sundhed


Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA)

REHPA formidler kvalitetssikret og samfundsrelevant viden om forsknings- og udviklingsprojekter inden for rehabilitering og palliation. REHPA tilbyder desuden rehabiliteringsophold til kræftpatienter fra hele landet.

REHPA


Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE)
CIRE udvikler rehabiliteringsprogrammer til kræftpatienter i forskellige aldre og med forskellige diagnoser og behandlingsforløb. Rehabilitering iværksættes samtidigt med behandlingen. Formålet er at understøtte patienterne i at fastholde deres hverdagsliv fra diagnosetidspunktet, under og efter behandlingsforløbet.

CIRE


Rehabiliteringsforum Danmark

Rehabiliteringsforum Danmark er en paraplyorganisation for centrale rehabiliteringsaktører. Formålet er blandt andet at skabe netværk til udvikling af rehabilitering og at forbedre rehabiliteringstilbuddene i Danmark.

Rehabiliteringsforum Danmark