Gå til sygdomsliste

  • Sundhedsprofessionel

    Til fagfolk

    Udredning og behandling

    Få viden til dit arbejde med patienter i kræftforløb


Særligt til fagfolk
Patienter venter i seng på hospital

Forløbstider for kræftpakkeforløb

Her kan du finde viden om de maksimale ventetider i udredning af kræftpatienter og se opgørelser af forløbstiderne for kræftpakkeforløb.

Forløbstider i kræftpakkeforløb

Forsker undersøger prøver

Diagnostisk pakkeforløb

Her kan du finde viden om indgangen til diagnostisk pakkeforløb og se en oversigt over de diagnostiske centre i regionerne.

Diagnostisk pakkeforløb

Læge i samtale med par

Patientansvarlig læge

Her kan du finde viden om den patientansvarlige læge, som er en ordning, der skal sikre sammenhæng og kontinuitet i forløbet for kræftpatienter.

Patientansvarlig læge


Rapporter om udredning i kræftforløb

Fokuseret erfaringsopsamling

I Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud beretter patienter og pårørende jævnligt om forhold i forbindelse med undersøgelse, behandling og efterforløb, som ikke fungerer tilfredsstillende. Erfaringsopsamlingen viser, at patienter og pårørende ikke altid oplever sig tilstrækkeligt involveret i deres …

Patientansvarlig læge på sygehuse – en undersøgelse af kræftpatienters og lægers oplevelser

Kræftpatienter har ofte komplekse forløb, som kræver specialiseret behandling på flere matrikler. I 2016 besluttede regeringen i Kræftplan IV, at alle kræftpatienter fremover skal have en patientansvarlig læge, som kan sikre sammenhæng og overblik i behandlingsforløbet. Kræftens Bekæmpelses har unde…