Gå til sygdomsliste

Lungekræftscreening

Lungekræft er den næst hyppigste kræftsygdom i Danmark. En ny europæisk undersøgelse viser, at lavdosis CT-scanning kan bruges til at finde lungekræft tidligere hos personer, som har eller har haft et stort forbrug af tobak,

Selvom behandlingen af lungekræft er forbedret, dør mange stadigvæk af sygdommen, fordi den ofte opdages sent. Hos ca. 45 pct. af patienterne har sygdommen spredt sig, når de får stillet diagnosen. Tidlig diagnostik vil føre til en mere skånsom behandling, bedre overlevelse og færre senfølger.

Ny europæisk undersøgelse
En ny europæisk undersøgelse - NELSON-studiet - viser, at lungekræftscreening med lavdosis CT-scanning kan finde lungekræft tidligere hos borgere, som har eller har haft et stort forbrug af tobak.

Undersøgelsen er den hidtil næststørste lodtrækningsundersøgelse. Resultaterne er nu offentliggjort og viser bl.a., at screening kan nedsætte dødeligheden af lungekræft med op mod 24 pct. hos mænd og måske mere hos kvinder. Flest mænd blev inviteret til at deltage. Derfor kan undersøgelsen ikke vise resultatet for kvinder med statistisk sikkerhed.

NELSON-studiet tegner lovende og er et godt afsæt for yderligere at afklare, om lungekræftscreening kan indføres i Danmark. Kræftens Bekæmpelse mener, at man bør afprøve lungekræftscreening i pilotprojekter, før et nationalt tilbud udrulles. Ingen europæiske lande tilbyder lungekræftscreening endnu.

Hvem har gavn af lungekræftscreening?
Lungekræftscreening kan gavne mænd og kvinder, der har eller har haft et stort forbrug af tobak. De har nemlig en høj risiko for at udvikle lungekræft. I Danmark er tobak hovedårsag til mere end 80 pct. af alle tilfælde af lungekræft.

Er CT-scanning den bedste metode?
Flere undersøgelser har vist, at lavdosis CT-scanning er en bedre metode til at screene for lungekræft end et almindeligt røntgenbillede af lungerne eller analyse af lungesekret. Desværre finder CT-scanning også mistænkelige pletter på lungerne, som ikke er kræft. Det skaber naturligvis bekymring hos de undersøgte, indtil mistanken om lungekræft kan afkræftes. Det er vigtigt, at lægerne har den nødvendige viden, uddannelse og teknik til at følge op på mistænkelige fund.

Rygestop bør være en naturlig del af et program for lungekræftscreening, fordi rygestop nedsætter risikoen for at få lungekræft og for at få tilbagefald.

Rygestop forebygger lungekræft
Screening forhindrer ikke lungekræft i at opstå. Screening er et plaster på såret, når skaden er sket. Rygestop er fortsat det sikreste middel til at undgå lungekræft. Uanset hvor gammel man er, er det aldrig for sent at holde op. Jo tidligere man stopper, jo hurtigere kan kroppen begynde at reparere de skader, rygningen har medført. Derfor er det stadig afgørende, at man fra politisk hold prioriterer at forebygge rygning og sikre hjælp til rygestop.

Det mener Kræftens Bekæmpelse om lungekræftscreening
Lungekræftscreening kan nedsætte dødeligheden af lungekræft, som det påvises i Nelson-studiet. Lungekræftscreening bør afprøves i et pilotprojekt, før et nationalt tilbud udrulles. Hvis vi skal undgå lungekræft, er det vigtigste fortsat at fokusere på hjælp til rygestop samt at forebygge, at børn og unge begynder at ryge.

Læs mere her: Det mener Kræftens Bekæmpelse om screening for lungekræft

Læs alt om forebyggelse af kræft:

Forebyg kræft - forsiden