Gå til sygdomsliste

Lungekræftscreening

Lungekræft er den næsthyppigste kræftsygdom i Danmark. Der findes endnu ikke en sikker metode til at screene for lungekræft. En ny europæisk undersøgelse viser dog, at borgere, som har eller har haft et stort forbrug af tobak, kan have gavn af screening

Selvom behandlingen af lungekræft er forbedret, dør mange stadigvæk af sygdommen, fordi den ofte opdages sent. Hos ca. 45 pct. af patienterne har sygdommen spredt sig, når de får stillet diagnosen. Tidlig diagnostik vil føre til en mere skånsom behandling, bedre overlevelse og færre senfølger.

Ny europæisk undersøgelse
En ny europæisk undersøgelse, det såkaldte NELSON-studie, viser, at lungekræftscreening har en effekt hos borgere, som har eller har haft et stort forbrug af tobak.

Der er tale om den hidtil største europæiske undersøgelse. Resultaterne er endnu ikke offentliggjort, men forskerne har løftet sløret for et af de væsentlige resultater, nemlig at screening kan nedsætte dødeligheden af lungekræft med helt op mod 20 pct. hos mænd og 40 pct. hos kvinder.

NELSON-studiet tegner lovende, og alle afventer resultaterne, der forventes at blive offentliggjort i efteråret 2019. Ingen europæiske lande tilbyder lungekræftscreening endnu, og Kræftens Bekæmpelse mener, at der er brug for mere forskning, før lungekræftscreening eventuelt kan indføres i Danmark med tilstrækkelig sikkerhed for, at det vil virke efter hensigten.

Hvem har gavn af lungekræftscreening?
Lungekræftscreening kan gavne mænd og kvinder, der har eller har haft et stort forbrug af tobak. De har nemlig en høj risiko for at udvikle lungekræft. I Danmark er tobak hovedårsag til mere end 80 pct. af alle tilfælde af lungekræft.

Er CT-scanning den bedste metode?
Flere undersøgelser har vist, at lavdosis CT-scanning er en bedre metode til at screene for lungekræft end et almindeligt røntgenbillede af lungerne eller analyse af lungesekret. Desværre finder CT-scanning også mistænkelige pletter på lungerne, som ikke er kræft. Det skaber naturligvis bekymring hos de undersøgte, indtil man får afkræftet mistanken om lungekræft. Det er vigtigt, at lægerne har den nødvendige viden, uddannelse og teknik til at følge op på mistænkelige fund.

Rygestop bør være en naturlig del af et program for lungekræftscreening, fordi rygestop nedsætter risikoen for at få lungekræft og for at få tilbagefald.

Rygestop forebygger lungekræft
Kræftens Bekæmpelse mener, at antallet af rygere skal ned – hvis ikke det sker, vil lungekræft stadig være en af de hyppigste kræftsygdomme. Screening er et plaster på såret, når skaden er sket. Rygestop er fortsat det sikreste middel til at undgå lungekræft. Uanset hvor gammel man er, er det aldrig for sent at holde op. Jo tidligere man stopper, jo hurtigere kan kroppen begynde at reparere de skader, rygningen har medført. Derfor bør man også politisk prioritere at forebygge rygning og sikre hjælp til rygestop.

Det mener Kræftens Bekæmpelse om lungekræftscreening
Lungekræftscreening kan redde liv, men vi må afvente offentliggørelsen af Nelson-studiet, for at have et solidt videnskabeligt grundlag at arbejde videre på. Lungekræftscreening bør afprøves i et pilotprojekt, før et nationalt tilbud udrulles. Hvis vi skal undgå lungekræft, er det vigtigste fortsat at fokusere på hjælp til rygestop samt at forebygge, at børn og unge begynder at ryge.

Læs mere her: Det mener Kræftens Bekæmpelse om screening for lungekræft

Læs alt om forebyggelse af kræft:

Forebyg kræft - forsiden