Gå til sygdomsliste

Lungekræftscreening

Lungekræft er den næst hyppigste kræftsygdom i Danmark. En europæisk undersøgelse har vist, at lavdosis CT-scanning kan bruges til at finde lungekræft tidligere hos personer, som har eller har haft et stort forbrug af tobak. Det er besluttet, at der i Danmark bliver indført et pilotprojekt, der skal afklare, om lungekræftscreening skal indføres i Danmark.

Selvom behandlingen af lungekræft er forbedret, dør mange stadigvæk af sygdommen, fordi den ofte opdages sent. Hos ca. 45 pct. af patienterne har sygdommen spredt sig, når de får stillet diagnosen. Tidlig diagnostik vil føre til en mere skånsom behandling, bedre overlevelse og færre senfølger.

Pilotprojekt i Danmark

Lungekræftscreening vil blive afprøvet i et dansk pilotprojekt, hvor 1000 personer med et nuværende eller tidligere stort tobaksforbrug tilbydes undersøgelse med CT af brystkassen for at finde lungekræft i tidligt stadie. Erfaringerne fra pilotprojektet vil på sigt afgøre, om alle storrygere vil få et lignende tilbud. Tidspunkt for opstart at projektet kendes endnu ikke.

NELSON studiet - en europæisk undersøgelse om lungekræftscreening
NELSON studiet viser, at lungekræftscreening med lavdosis CT-scanning kan finde lungekræft tidligere hos borgere, som har eller har haft et stort forbrug af tobak.

NELSON studiet er den hidtil næststørste lodtrækningsundersøgelse, der bl.a. viser, at screening kan nedsætte dødeligheden af lungekræft med op mod 24 pct. hos mænd og måske mere hos kvinder. Flest mænd blev inviteret til at deltage. Derfor kan undersøgelsen ikke vise resultatet for kvinder med statistisk sikkerhed.

NELSON-studiet er et godt afsæt for yderligere at afklare, om lungekræftscreening kan indføres i Danmark. Kræftens Bekæmpelse mener, at man bør afprøve lungekræftscreening i pilotprojekter, før et nationalt tilbud udrulles. 

Hvem har gavn af lungekræftscreening?
Lungekræftscreening kan gavne personer, der har eller har haft et stort forbrug af tobak, fordi de nemlig har en høj risiko for at udvikle lungekræft. I Danmark er tobak hovedårsag til mere end 80 pct. af alle tilfælde af lungekræft.

Er CT-scanning den bedste metode?
Flere undersøgelser har vist, at lavdosis CT-scanning er en bedre metode til at screene for lungekræft end et almindeligt røntgenbillede af lungerne eller analyse af lungesekret. Desværre finder CT-scanning også mistænkelige pletter på lungerne, som ikke er kræft. Det skaber naturligvis bekymring hos de undersøgte, indtil mistanken om lungekræft kan afkræftes. Det er vigtigt, at lægerne har den nødvendige viden, uddannelse og teknik til at følge op på mistænkelige fund.

Rygestop bør være en naturlig del af et program for lungekræftscreening, fordi rygestop nedsætter risikoen for at få lungekræft og for at få tilbagefald.

Rygestop forebygger lungekræft
Screening forhindrer ikke lungekræft i at opstå. Rygestop er fortsat det sikreste middel til at undgå lungekræft. Uanset hvor gammel man er, er det aldrig for sent at holde op. Jo tidligere man stopper, jo hurtigere kan kroppen begynde at reparere de skader, rygningen har medført. Derfor er det stadig afgørende, at man fra politisk hold prioriterer at forebygge rygning og sikre hjælp til rygestop.

Det mener Kræftens Bekæmpelse om lungekræftscreening
Lungekræftscreening kan nedsætte dødeligheden af lungekræft, som det påvises i Nelson-studiet. Kræftens Bekæmpelse bakker op om, at lungekræftscreening afprøves i et pilotprojekt, før et nationalt tilbud udrulles. Hvis vi skal undgå lungekræft, er det vigtigste fortsat at fokusere på hjælp til rygestop samt at forebygge, at børn og unge begynder at ryge.

Læs mere her: Det mener Kræftens Bekæmpelse om screening for lungekræft

Læs alt om forebyggelse af kræft:

Forebyg kræft - forsiden