Gå til sygdomsliste

Fordele og ulemper

Der er endnu ikke fundet en test, som har flere fordele end ulemper i forhold til at opdage prostatakræft tidligt. Her kan du læse mere om fordele og ulemper ved at måle PSA-tal hos raske mænd uden symptomer.

Fordele ved PSA-test hos raske mænd uden symptomer:

  • Beroligelse, hvis testen er normal
  • Hvis testen påviser kræft, kan du være en af dem, der lever længere pga. behandlingen.

Ulemper ved PSA-test hos raske mænd uden symptomer:

  • Falsk alarm: 2 ud af 3 mænd med let forhøjet PSA-tal har ikke prostatakræft
  • Sygdomsbekymring, hvis du tilbydes opfølgning med jævnlige PSA-test og vævsprøver
  • Du kan være en af de mange mænd, hvor behandlingen af prostatakræft ikke forlænger dit liv, men derimod forringer din livskvalitet
  • Behandling for prostatakræft kan medføre senfølger: Besvær med at tisse, problemer med rejsning eller med at kontrollere din afføring.

Falske svar

Ingen undersøgelser er 100 pct. sikre, og man taler om henholdsvis falsk positive og falsk negative svar.

Falsk positive svar: Når mænd uden symptomer har et forhøjet PSA-tal og bliver undersøgt nærmere, har det tidligere vist sig, at langt de fleste ikke har prostatakræft. Det betyder, at mange mænd kan blive udsat for unødvendigt ubehag og risiko samt sygeliggørelse i forbindelse med biopsi og andre undersøgelser, hvis man bruger PSA-test til at screene raske mænd.

Falsk negative svar: Nogle mænd med prostatakræft har et lavt PSA-tal. De får altså at vide, at de ikke er syge, selvom de faktisk har prostatakræft.