Gå til sygdomsliste

Røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid beskytter medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtter medarbejdere, som gerne vil være røgfri, og sikrer at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Hvad betyder røgfri arbejdstid?

Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejdere og ledere ikke må ryge, dampe eller snuse i arbejdstiden – hverken på eller uden for matriklen.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter.

Formålet med røgfri arbejdstid er at skabe en kultur, hvor tobak eller lignende produkter ikke er en del af arbejdsdagen.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler derfor, at røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter, dvs. alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin.

Gevinster ved røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid...

 • Støtter medarbejdere, som gerne vil stoppe med at ryge, ved at reducere antallet af daglige fristelser (kollegaer, der ryger)
 • Beskytter medarbejdere mod tobaksrøg, både ude og inde, og mod de partikler, der bæres med ind ved udendørs rygning.
 • Giver et sundere arbejdsmiljø, og kan bidrage til at styrke fællesskabet på arbejdspladsen ved at indføre lige vilkår i forhold til pauser for alle medarbejdere.
 • Støtter nye medarbejdere og unge i ikke at begynde at ryge på arbejdspladsen.
 • Kan have betydning for arbejdspladsens image over for kunder eller borgere, og kan styrke de enkelte medarbejderes status som rollemodeller eller sundhedsautoritet.
 • Kan gavne arbejdspladsens økonomi, og medarbejderne har mere tid til at arbejde.
Hvad betyder røgfri arbejdstid?
Gode råd om at indføre røgfri arbejdstid
 • Klæd ledelsen godt på, da beslutningen om røgfri arbejdstid træffes af ledelsen 
 • Beslut, hvornår den røgfri politk træder i kraft, og meld beslutningen ud i god tid
 • Meld tydeligt ud, hvad røgfri arbejdstid betyder, og hvilke sanktioner der gælder, hvis den røgfri politik ikke overholdes
 • Involver medarbejderne i processen, og kommuniker den nye røgfri politik ud til medarbejderne
 • Tilbyd medarbejderne støtte til rygestop
 • Følg op på, hvordan det går, når den røgfri politik er indført

Røgfri arbejdstid i Herning Kommune

Herning Kommune har indført røgfri arbejdstid d. 1. januar 2021. Se et eksempel på en speed-drawing film, om de nye røgfri regler, som er kommunikeret til medarbejdere og gæster.

Kommunikere om røgfri arbejdstid til medarbejderne
Infografik: Gevinster ved røgfri arbejdstid

Når beslutningen om røgfri arbejdstid er truffet, er det en god idé at få beslutningen meldt ud til arbejdspladsens medarbejdere.

Infografik til intern kommunikation

Kræftens Bekæmpelse har fået udviklet infografikker til arbejdspladser, som kan bruges i den intern kommunikation til medarbejdere.

Klik på linket nederst for at se infografikken, og højreklik for at gemme png-filen.

Infografik om gevinster ved røgfri arbejdstid til kommuner.

Infografik om gevinster ved røgfri arbejdstid til private arbejdspladser

Infografik: Ny pausekultur på arbejdspladsen (blue)

Infografik om pausekultur

Infografikkerne "Ny pausekultur på arbejdspladsen" kan bruges til intern kommunikation til medarbejdere, når røgfri arbejdstid indføres på arbejdspladsen. 

Infografik: Ny pausekultur på arbejdspladsen (red)

Gratis infografik

Infografikkerne er gratis og fåes i to versioner (blue & red). Klik på billederne for fuld størrelse, og højreklikke for at gemme PNG-filerne.

Plakat til arbejdspladser

Gør ansatte og ledere opmærksom på, at arbejdspladsen har indført arbejdstid ved at hænge denne plakat op på jeres arbejdsplads.

Plakaten henviser til rygestopapp'en e-kvit, som kan være en støtte for ansatte og ledere, der ønsker hjælp til at håndtere en røgfri arbejdsdag eller til et rygestop. 

Plakaten er gratis og du kan download og bestille den i webshoppen her.

Læs mere

Røgfri Fremtid: Danskernes holdning til røgfri miljøer bl.a. om danskernes holdning til røgfri arbejdstid 

Røgfri Fremtid: 6 gode grunde til at gøre arbejdstiden røgfri

Røgfri Fremtid: Faktaark om røgfri miljøer

Sundhedsstyrelsen. Røgfri arbejdstid. Hvorfor og hvordan

Hjerteforeningen og Sund By Netværket: Røgfri arbejdstid. En undersøgelse af beslutnings- og implementeringsprocesser i de danske kommuner

Links

Voksnes rygevaner

Unges rygevaner

Vil du vide mere om røgfri arbejdstid

Kræftens Bekæmpelse tilbyder rådgivning og sparring til kommuner og virksomheder, der ønsker at indføre røgfri arbejdstid.

Send en mail til rogfriarbejdstid@cancer.dk eller ring til Maria Stage på tlf. 35 25 79 89 eller Camilla Freltoft Junge på tlf. 35 25 76 99

Vi kommer også gerne ud på jeres arbejdsplads og hjælper med at klæde ledelsen på, så I kommer godt fra start. Læs mere her

 

Folder: 'Jeg har ikke planer om at ryge, når jeg bliver ægte voksen'

I folderen præsenteres de vigtigste indsigter og og anbefalinger fra rapporten 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'.

Læs folderen

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at forebygge rygning blandt unge. Både i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Røgfri skoletid