Gå til sygdomsliste

Røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid beskytter medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtter medarbejdere, som gerne vil være røgfri, og sikrer at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Hvad betyder røgfri arbejdstid?

Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejdere på alle niveauer ikke må ryge, dampe eller snuse i arbejdstiden – hverken på eller uden for matriklen.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter.

Formålet med røgfri arbejdstid er at skabe en kultur, hvor tobak eller lignende produkter ikke er en del af arbejdsdagen.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler derfor, at røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter, dvs. alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin.

Hvad betyder røgfri arbejdstid?

Gevinster ved røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid...

 • Støtter medarbejdere, som gerne vil stoppe med at ryge, ved at reducere antallet af daglige fristelser (kollegaer, der ryger)
 • Beskytter medarbejdere mod tobaksrøg, både ude og inde, og mod de partikler, der bæres med ind ved udendørs rygning.
 • Giver et sundere arbejdsmiljø, og kan bidrage til at styrke fællesskabet på arbejdspladsen ved at indføre lige vilkår i forhold til pauser for alle medarbejdere.
 • Støtter nye medarbejdere og unge i ikke at begynde at ryge på arbejdspladsen.
 • Kan have betydning for arbejdspladsens image over for kunder eller borgere, og kan styrke de enkelte medarbejderes status som rollemodeller eller sundhedsautoritet.
 • Kan gavne arbejdspladsens økonomi, og medarbejderne har mere tid til at arbejde.
Gode råd om at indføre røgfri arbejdstid
 • Klæd ledelsen godt på, da beslutningen om røgfri arbejdstid træffes af ledelsen 
 • Beslut, hvornår rygepolitikken træder i kraft, og meld beslutningen ud i god tid
 • Meld tydeligt ud, hvad røgfri arbejdstid betyder, og hvilke sanktioner der gælder, hvis rygepolitikken ikke overholdes
 • Involver medarbejderne i processen, og kommuniker den nye rygepolitik ud til medarbejderne
 • Tilbyd medarbejderne hjælp til rygestop
 • Følg op på, hvordan det går, når den nye rygepolitik er indført

Læs mere

Røgfri Fremtid: 6 gode grunde til at gøre arbejdstiden røgfri

Røgfri Fremtid: Faktaark om røgfri miljøer

Sundhedsstyrelsen. Røgfri arbejdstid. Hvorfor og hvordan

Hjerteforeningen og Sund By Netværket: Røgfri arbejdstid. En undersøgelse af beslutnings- og implementeringsprocesser i de danske kommuner

Links

Voksnes rygevaner

Unges rygevaner

Vil du vide mere om røgfri arbejdstid

Kræftens Bekæmpelse tilbyder rådgivning og sparring til kommuner og virksomheder, der ønsker at indføre røgfri arbejdstid.

Send en mail til rogfriarbejdstid@cancer.dk eller ring til Maria Stage på tlf. 35 25 79 89 eller Camilla Freltoft Junge på tlf. 35 25 76 99

Vi kommer også gerne ud på jeres arbejdsplads og hjælper med at klæde ledelsen på, så I kommer godt fra start. Læs mere her

 

Folder: 'Jeg har ikke planer om at ryge, når jeg bliver ægte voksen'

I folderen præsenteres de vigtigste indsigter og og anbefalinger fra rapporten 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'.

Læs folderen

Røgfri skoletid på erhvervs- og gymnasiale uddannelser


Røgfri skoletid

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at forebygge rygning blandt unge. Både i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Røgfri skoletid