Gå til sygdomsliste

Røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid beskytter medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtter medarbejdere, som gerne vil være røgfri, og sikrer at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Hvad er røgfri arbejdstid?

Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejderne ikke må ryge, dampe eller snuse i arbejdstiden - dvs. i tidsrummet fra medarbejderne møder på arbejde til de går hjem. Kræftens Bekæmpelse anbefaler at røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter.

For at der er tale om røgfri arbejdstid, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Ingen rygning - hverken indendørs, udendørs eller udenfor matriklen
 • Ingen rygning i selvbetalte pauser
 • Alle afdelinger/institutioner/virksomheder har samme rygepolitik
Hvad betyder røgfri arbejdstid?

Gevinster ved røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid...

 • Støtter medarbejdere, som gerne vil stoppe med at ryge, ved at reducere antallet af daglige fristelser (kollegaer, der ryger)
 • Beskytter medarbejdere mod tobaksrøg, både ude og inde, og mod de partikler, der bæres med ind ved udendørs rygning.
 • Giver et sundere arbejdsmiljø, og kan bidrage til at styrke fællesskabet på arbejdspladsen ved at indføre lige vilkår i forhold til pauser for alle medarbejdere.
 • Støtter nye medarbejdere og unge i ikke at begynde at ryge på arbejdspladsen.
 • Kan have betydning for arbejdspladsens image over for kunder eller borgere, og kan styrke de enkelte medarbejderes status som rollemodeller eller sundhedsautoritet.
 • Kan gavne arbejdspladsens økonomi, og medarbejderne har mere tid til at arbejde.
Gode råd om at indføre røgfri arbejdstid
 • Klæd ledelsen godt på, da beslutningen om røgfri arbejdstid træffes af ledelsen 
 • Beslut, hvornår rygepolitikken træder i kraft, og meld beslutningen ud i god tid
 • Meld tydeligt ud, hvad røgfri arbejdstid betyder, og hvilke sanktioner der gælder, hvis rygepolitikken ikke overholdes
 • Involver medarbejderne i processen, og kommuniker den nye rygepolitik ud til medarbejderne
 • Tilbyd medarbejderne hjælp til rygestop
 • Følg op på, hvordan det går, når den nye rygepolitik er indført

Læs mere

Røgfri Fremtid - Faktaark om røgfri miljøer

6 gode grunde til at gøre arbejdstiden røgfri

Pjece om røgfri arbejdstid 

Vil du vide mere om røgfri arbejdstid

Kræftens Bekæmpelse tilbyder rådgivning og sparring til kommuner og virksomheder, der ønsker at indføre røgfri arbejdstid.

Send en mail til rogfriarbejdstid@cancer.dk eller ring til Maria Stage på tlf. 35 25 79 89 eller Camilla Freltoft Junge på tlf. 35 25 76 99

Vi kommer også gerne ud på jeres arbejdsplads og hjælper med at klæde ledelsen på, så I kommer godt fra start. Læs mere her

 

 

Kommuner med røgfri arbejdstid

Få indblik i hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid eller som er på vej til at indføre det.

Kort over kommuner med røgfri arbejdstid


Røgfri skoletid på erhvervs- og gymnasiale uddannelser


Røgfri skoletid

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at forebygge rygning blandt unge. Både i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Røgfri skoletid

Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje