Gå til sygdomsliste

Særligt udsatte brancher

Ikke alle arbejdspladser har lige let ved at sikre deres medarbejdere et røgfrit arbejdsmiljø. Særligt ansatte i restaurationsbranchen, plejesektoren og ansatte i virksomheder med rygerum og rygekabiner indendørs er udsat for tobaksforurening i arbejdsmiljøet.

Særligt udsatte brancher

Nogle personalegrupper er særligt udsatte

Lov om røgfri miljøer sikrer ikke alle ansatte tilstrækkelig beskyttelse, da loven fortsat gør det muligt at ryge indendørs på arbejdspladsen. Store grupper af personale er også udsat for de skadelige stoffer fra tobaksrøg i arbejdsmiljøet, fordi deres arbejdspladser er omfattet af undtagelser i loven.

Læs mere om rygeloven her

Personalegrupper som er udsat for tobaksrøg

Medarbejdere på arbejdspladser, hvor indendørs rygning i rygerum og rygekabiner er tilladt er:

  • Medarbejdere, der arbejder i hotel, bar og restaurationsbranchen og især personalet på værtshuse under 40 m2, f.eks. tjenere og rengøringspersonale.
  • Chauffører, hvor bilens kabine bruges som rygerum af en chauffør af gangen. Røgens skadelige stoffer vil stadig være i kabinen, når den næste bruger bilen.
  • Medarbejdere i små virksomheder med en eller to ansatte, hvor der stadig ryges indendørs.
  • Medarbejdere, der arbejder med pleje og omsorg og i kriminalforsorgen, f.eks. på bosteder, plejehjem, i hjemmeplejen og lukkede institutioner.

FOAs medlemmer udsættes for tobaksrøg i arbejdstiden

Halvdelen (48 %) af FOAS medlemmer er meget enige/enige i, at de bliver udsat for passiv rygning fra borgere i deres arbejdstid (Fagbladet FOA, 2016).

Læs undersøgelsen her.

Private virksomheder med røgfri arbejdstid


Dansk Erhverv og Hjerteforeningen står bag en undersøgelse fra juni 2018, som viser, at 12 % af 500 medlemsvirksomheder har indført røgfri arbejdstid. Det betyder ingen rygning i arbejdstiden hverken indendørs eller udendørs. Læs mere i presseklippet Dansk Erhverv

 

Folder: 'Jeg har ikke planer om at ryge, når jeg bliver ægte voksen'

I folderen præsenteres de vigtigste indsigter og og anbefalinger fra rapporten 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'.

Læs folderen

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at forebygge rygning blandt unge. Både i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Røgfri skoletid


Bliv røgfri med e-kvit

Hent app'en e-kvit

Hent appen og bliv røgfri med e-kvit.
E-kvit kan bruges alene eller som supplement til andre rygestopmetoder.

Se introfilm om e-kvit