Gå til sygdomsliste

Røgfri udearealer

Røgfri udearealer bliver mere og mere udbredt i Danmark. Når der er røgfrit udendørs, hvor børn og unge kommer, bliver de beskyttet mod tobaksrøg. Rygning bliver også mindre synligt i deres hverdag, hvilket kan mindske risikoen for, at de selv begynder at ryge. Flere kommuner arbejder derfor på at gøre deres udearealer røgfri eksempelvis legepladser, strande, busstoppesteder. Et storcenter har desuden besluttet at gøre hele matriklen røgfri, og et privat strandlaug henstiller til, at man ikke ryger på stranden. Ligeledes er flere stadioner blevet røgfri, og en række hospitaler har indført røgfri matrikel.

Det er muligt at gøre udearealer røgfri

Rygeloven fastsætter kun regler for indendørs rygning bortset fra på skoler og i daginstitutioner, hvor loven også bestemmer reglerne for rygning på udearealerne. Loven fastsætter dog kun mindstekrav. Det betyder, at offentlige og private arbejdspladser gerne må gå videre end loven og indføre røgfri udearealer.

Røgfri legepladser

Røgfri legepladser beskytter helt små børn mod udsættelse for tobaksrøg, men sikrer også at legepladsen ikke bliver forurenet med cigaretskod. I Aarhus Kommune har byrådet bl.a. besluttet, at indføre forbud mod rygning på de kommunale legepladser. Andre kommuner har også gjort deres legepladser røgfri. Det gælder eksempelvis Brøndby Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune, Odense Kommune, Roskilde Kommune og Slagelse Kommune.

I nogle lande er det vedtaget ved lov, at alle landets legepladser er røgfri. Det gælder eksempelvis Frankrig og flere delstater i Australien.

Røgfri perroner, stadion, legepladser mm.

Røgfri udearealer i kommuner

Legepladser er ikke det eneste fokus hos de kommuner, som arbejder på at gøre kommunens udearealer røgfri. Aarhus Byråd har vedtaget at også busstoppesteder og udearealerne ved lokalcentre, biblioteker, administrationsbygninger m.m. skal være røgfri. I Brøndby Kommune henstilles der til, at der ikke ryges på kommunens boldbaner og ved kommunens idrætsanlæg. I Ishøj Kommune er det besluttet at udearealerne ved kultur- og fritidsinstitutioner skal være røgfri. I Aalborg Kommune henstilles der til, at der ikke ryges i byens Friluftsbad. Og I Fredensborg Kommune er det besluttet at alle rekreative udearealer skal være røgfri.

Kortlægning af røgfri udearealer i kommunerne

Røgfri idrætsanlæg
Omtanke for børn og unge
Røgfri Udearealer

Røgfri miljøer sikrer beskyttelse mod tobaksrøgen men kan også være med til at påvirke børn og unges syn på rygning. Hvis børn og unge færdes i røgfri miljøer, er der mindre risiko for, at de selv begynder at ryge.

Røgfri udeservering

Røgfri udeservering

Som det første storcenter i landet, har Rødovre Centrum indført rygeregler, der betyder, at hele centerets matrikel bliver røgfri. Dermed bliver der røgfrit ved indgangsdørene, og de caféer og restauranter i storcenteret, der har terrasser med udendørs servering bliver også røgfri.

Røgfri strande

I sommeren 2019 fik Danmark sin første røgfri strand; Kystejerne i Tisvildeleje Kystsikringslag indførte rygeforbud på den private del af stranden. Reglerne skal forhindre, at cigaretskod ender i sandet, at strandgæster bliver udsat for tobaksrøg, men også at børn og unge opfatter rygning som en naturlig del af strandlivet. I Hvidovre og Fredensborg Kommune henstilles der ligeledes til, at der ikke ryges på kommunens strande.

Røgfri Udearealer

Røgfri idrætsstævner og stadion

Også i sportsverdenen er der fokus på at skabe røgfri miljøer. Vallensbæk CUP – en årlig fodboldturnering for 6-12-årige børn fra hele Sjælland – blev røgfri i 2019.

Flere superliga- stadioner har også fokus på, at publikum – herunder børn og unge – skal kunne nyde en fodboldkamp uden at blive udsat for tobaksrøg. Flere stadioner er helt røgfri, og andre er godt på vej:

 • Aalborg Portland Park: Det første røgfri stadion i Danmark – har været røgfrit siden 2007. Der må slet ikke ryges på stadion. Hvis man skal ryge, skal man helt uden for stadionet.
 • Blue Water Arena, Esbjerg: Stadionet blev helt røgfrit i 2019. Hvis man vil ryge, skal man helt uden for stadionet.
 • Bionutria Park Randers: I sommeren 2020 blev alle tribuner røgfri, der er dog rygezoner andre steder på stadion.
 • Casa Arena Horsens: Fra sæsonen 2019/2020 blev der indført rygeforbud på alle tribuner. Der er rygezoner udvalgte steder under tribunerne.
 • Energi Viborg Arena: Fra den 20. februar 2023 er stadionet blevet røgfrit. Der er ikke længere rygezoner under tribunerne.
 • Farum Park: Tribunerne er helt røgfri, men der er oprettet rygezoner under tribunerne.
 • Nature Energy Park, Odense: Fra sæsonen 2020/2021 blev der indført rygeforbud på alle tribuner. Der er rygezoner andre steder på stadion.
 • Vejle Stadion: Tribunerne er helt røgfri, men der er oprettet enkelte rygeområder f.eks. ved hver endetribune.
Zoologisk have

Forlystelsesparker og zoo

Forlystelsesparker og zoologiske haver har også fokus på at skabe flere røgfri udearealer. Flere steder henstilles til, at der kun ryges i særlige rygezoner.

Røgfri hospitaler og sygehuse

Mange hospitaler og sygehuse arbejder ligeledes for at gøre deres udearealer røgfri ved at fastsætte lokale regler. Argumenterne for at gøre sygehusenes områder helt røgfri er at:

 • sikre at ingen ansatte, patienter eller pårørende bliver udsat for tobaksrøg.
 • støtte personale og patienter, som ønsker at holde op med at ryge
 • skabe rammer og regler, der understøtter det sunde valg

Indsatserne og reglerne varierer fra sygehus til sygehus. På Hvidovre Hospital og Amager Hospital gælder eksempelvis, at hverken personale, pårørende eller patienter må ryge på hospitalets område. Det gælder både indendørs og udendørs. Det gælder også e-cigaretter. Hvis man er indlagt, kan man få hjælp til at håndtere sin indlæggelse uden at ryge eller hjælp til helt at stoppe med at ryge.

Tobaksrøg udendørs

Tobaksrøg forsvinder hurtigere udendørs end indendørs. Men partikel-forureningen fra tobaksrøg kan nå op på samme niveau som ved indendørs rygning, hvis der ryges under halvtage, ved bygninger, læskærme eller lignende foranstaltninger, der forhindrer, at røgen blæser væk. Hvor meget tobaksrøg man udsættes for afhænger af vindretning, afstand, hvor mange cigaretter der ryges, og hvor længe der bliver røget. 

Når man opholder sig steder udendørs, hvor der bliver røget meget, optager man røgens stoffer i kroppen. De kan måles i spyt- og urin.

 

"Et røgfrit miljø er noget vi vælger til"

Billede af katalog

Seks oplevelser af røgfri udearealer. Et katalog med inspiration til at indføre endnu flere røgfri udemiljøer. 

Katalog: Et røgfrit miljø er noget vi vælger til


Røgfri udearealer

Forside af inspirationskatalog

Inspirationskatalog fra Kommunernes Landsforening om at skabe røgfri udearealer, hvor børn og unge færdes.  

Røgfri udearealer - hvor børn og unges færdes