Gå til sygdomsliste

Tobaksrøgen

Tobaksrøg er en blanding af mere end 7000 forskellige stoffer. Ca. 70 af stofferne er kræftfremkaldende. Når der ryges indendørs forurenes luften med disse stoffer.

En kompleks blanding

Tobaksrøg er en kompleks blanding af mere end 7000 forskellige stoffer. Flere hundrede af stofferne er giftige, og ca. 70 er kræftfremkaldende.1

Nogle af stofferne findes naturligt i tobakken f.eks. nikotin. Andre dannes når tobakken forarbejdes. Nogle tilsættes (tilsætningsstoffer) og andre igen dannes, når cigaretten tændes og bliver røget.1

Stofferne i tobaksrøgen sidder enten sammen som partikler eller optræder som gasser.1 Når der ryges indendørs forurenes luften med disse partikler og gasser. Mere end 80 procent af tobaksrøgen er usynlig og lugtfri.2 Nedenfor er eksempler på stoffer i tobaksrøgen:

Tobaksrøgen

Gammel røg

Når der ryges indendørs vil nogle af stofferne i tobaksrøgen sætte sig i støv, på møbler, i tapet, gardiner, træværk mm. Her kan stofferne blive siddende længe efter, at den synlige røg er væk. De stoffer, som sidder i møbler mm., bliver ofte omtalt som gammel røg.

Undersøgelser har vist, at den gamle røg kan reagere med andre forureningskilder i hjemmet, så der dannes nye giftige stoffer såsom formaldehyd.4

Kilder

  1. How Tobacco Smoke causes Disease. A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2010.
  2. Gee, Semple, Watson and Crossfield. Nearly 85% of tobacco smoke is invisible - a confirmation of previous claims. Tobacco Control 2012.
  3. Burton A. Dores the smoke ever really clear? Thirdhand smoke exposure raises new concerns. Environmental Health Perspectives, 2011.
  4. Sleiman M et al. Formation of carcinogens indoors by surface-mediated reactions of nicotine with nitrous acid, leading to potential thirdhand smoke hazards. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010
     
 

Røgfri Baby

I tvivl? Røg eller Røgfri baby

Hjemmesiden Røgfri Baby giver støtte til gravide, der gerne vil  stoppe med at ryge.

Røgfri Baby


Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne