Gå til sygdomsliste

Spørgsmål og svar - Gammel røg

Gammel røg er de rester fra tobaksrøgen, som sætter sig i støv, på møbler, i gardiner, tapet mm., og som er tilbage i rummet længe efter rygningen er stoppet. Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål om gammel røg her:
 • Er gammel røg skadeligt?

  Gammel røg er et forholdsvis nyt forskningsemne, og der er endnu ikke så meget viden om sundhedsrisikoen.

  Gammel røg består både af stoffer fra tobaksrøgen men også af stoffer, som bliver dannet, fordi tobaksrøgen reagerer med anden forurening i hjemmet (partikler fra stearinlys mm).

  Nikotin er et af de stoffer, der er forsket mest i. Når der ryges indendørs, vil meget af nikotinen sætte sig på overflader i hjemmet - vægge, gardiner, tapet mm. Forsøg har vist, at nikotinen kan reagere med et af de stoffer, som findes i dieselbilers udstødning (salpetersyrling) og danne kræftfremkaldende stoffer (nitrosaminer).

  Risikoen ved ’gammel røg’ må dog antages at blive mindre med årene. Hver gang man gør rent og lufter ud vil nogle af stofferne forsvinde. Hvis der derudover er blevet skiftet tapet, køkken, gulv eller lignende, så vil det bidrage til at fjerne ’gammel røg’.


  Kilde: Schick, S. Thirdhand smoke: Here to stay. Tobacco Control 2011.

 • Hvordan kan man fjerne gammel røg fra en bolig?

  Der er endnu ikke viden om, hvorvidt man kan fjerne al gammel røg fra en bolig, og hvordan man i så fald gør. Nogle materialer opsuger mere gammel røg end andre. Gipsplader, møbelstoffer, gardiner, tæpper og andre ’bløde’ materialer suger fx mere gammel røg til sig end hårde overflader.

  Nogle stoffer i den gamle røg er sværere at slippe af med end andre. Nikotin klæber fx hurtigt til overflader og er sværere at slippe af med end gasserne i røgen. I en undersøgelse kunne man eksempelvis fortsat måle nikotin i boliger flere måneder efter at rygerne var flyttet. Det til trods for at boligerne var istandsat med nyt tapet og maling.

  På trods af den manglende forskning i hvordan man kan fjerne gammel røg, er der en række tiltag man kan forsøge sig med:

  • Lufte grundigt ud gennem lang tid.

  • Udskifte tapet, gulvtæpper, gipsplader og andre ’bløde’ overflader, som er svære at rengøre.

  • Rengøre vægge, gulve, lofter, køkkenelementer, vinduer, karme og andre hårde overflader med et grundrengøringsmiddel. Det er vigtigt at vaske grundigt, flere gange og tørre efter med rent vand.

  • Forsegle vægge og lofter ved hjælp af en spærregrunder eller andre særlige malinger egnet til det, inden man begynder at male. Forseglingen vil i nogen grad indkapsle de stoffer, der har sat sig på væggene. På den måde kan man til en vis grad undgå, at stoffer fra røgen bliver ved med at forurene indeklimaet i boligen.


  Læs mere

  Bolius: Rengøring af et tidligere rygerhjem

  Boligsiden: Gør din rygerbolig klar til salg

 • Hvordan kan man fjerne gammel røg fra bilen?

  Rygning i bilen giver meget høje koncentrationer af gammel røg, fordi bilen er et lille og lukket rum. Gammel røg ophobes og suges ind i overfladerne, så jo mere der er blevet røget, jo mere er der ophobet.

  Hvis man har en bil, der er forurenet med gammel røg, kan man forsøge at mindske mængden af røg ved at:

  • Lufte grundigt ud gennem lang tid.

  • Støvsuge bilen grundigt.

  • Bruge et grundrengøringsmiddel til at rengøre alle hårde overflader. Det er vigtigt at vaske grundigt, flere gange og vaske efter med rent vand.

  • Fjerne/udskifte de bløde overflader, som det er muligt fx bundmåtte.


  Det kan dog være meget svært, hvis ikke umuligt, at fjerne gammel røg fra en bil. Det frarådes derfor, at købe en bil, der har været røget i.

 • Er den gamle røg væk, når lugten er forsvundet?

  Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis der lugter af tobaksrøg, så er der stadig gammel røg tilbage. Men selv om der ikke lugter, kan der stadig være rester fra tobaksrøgen. Undersøgelser har vist, at mere end 80 procent af tobaksrøgen er usynlig og lugtfri.

  Kilde: Gee, Semple, Watson and Crossfield. Nearly 85% of tobacco smoke is invisible - a confirmation of previous claims. Tobacco Control 2012.

 • Vi overvejer at købe et hus, men det lugter meget af tobaksrøg. Kan I råde os?

  Det kan være svært at slippe af med de rester fra tobaksrøgen, som har ophobet sig i huset (gammel røg).


  Især bløde overflader som gipsvægge, gulvtæpper m.m., kan indeholde store mængder gammel røg, som med tiden bliver frigivet til luften. Men hårde overflader såsom træværk mm. suger også gammel røg til sig.


  Gammel røg er et nyt forskningsområde, og der er endnu ikke viden om, hvor farlig røgen er, og om man kan fjerne al den gamle røg.


  Vi får ind imellem henvendelser fra folk, som har købt et hus, der er blevet røget i gennem mange år. Vores erfaring er, at for nogle bliver det en kilde til bekymring og gene, som kan fylde rigtig meget. Især hvis man har små børn, og bliver bekymret for deres udsættelse.


  Hvis man endnu er i overvejelsesfasen ift. at købe et hus, men er i tvivl om hvad man skal gøre, er man nok nødt til at gøre op med sig selv, om man kan leve med uvisheden og den eventuelle bekymring.


  Hvis man beslutter sig for at købe et hus med gammel røg, er der forskellige tiltag man kan forsøge sig med, for at mindske udsættelsen for gammel røg.


  Læs fx hvad Bolius skriver om emnet:

  Rengøring af et tidligere rygerhjem

 • Hvad er jeres holdning til lugtsanering?

  Nogle overvejer lugtsanering med særlige kemikalier for at blive fri for tobakslugten. De stoffer, som typisk anvendes til lugtsanering, er irriterende for luftvejene, og nogle af dem kan give allergi. I mange tilfælde vil lugtsaneringen også kun overdøve tobakslugten - lugtsaneringen fjerner ikke resterne af tobaksrøgen.


  Kilde: Miljøstyrelsen. Kortlægning af kemiske stoffer i rengøringsmidler til brug ved rengøring efter ildebrand eller røgskade i private hjem. 2007

 • Kan man måle gammel røg?

  Man kan ikke måle på gammel røg som en samlet enhed, men man kan måle på udvalgte stoffer. Forskere har fx i støv og på overflader målt koncentrationen af nikotin, 3-ethenylpyridine, fenoler, naftalin, formaldehyd og tobaksspecifikke nitrosaminer .


  Men det svært at få et samlet billede af den gamle røg, da stoffer i røgen reagerer med stoffer i den omgivende luft, så der dannes nye kemikalier / stoffer. Gammel røg er så nyt et forskningsområde, så man endnu ikke har tilstrækkelig viden om hvilke nye stoffer, der dannes, når den gamle røg ældes og reagerer med andre forureningskilder i hjemmet.


  I stedet for at måle på røgen, kan man stole på sin lugtesans. Næsen er et udmærket måleinstrument. Hvis man kan lugte tobaksrøg i sit hjem, er der stadig rester fra røgen i hjemmet.


  Kilde: Matt et al. Thirdhand Tobacco Smoke: Emerging Evidence and Arguments for a Multidisciplinary Research Agenda. Environ Health Perspect. 2011.

 • Kæreste lugter af røg, når han har røget udendørs: Bliver vores barn udsat for gammel røg?

  Når man kan lugte tobaksrøg, indånder man rester fra tobaksrøgen. Når man ryger, sætter partikler fra tobaksrøgen sig i hår, tøj, huden og på fingre.

  Børn, som er i kontakt med voksne, der har røget, bliver udsat for gammel røg i de voksnes tøj, hud og ånde. Selv om de voksne forsøger at beskytte børnene ved at ryge udendørs og væk fra børnene, tager de gammel røg med indenfor.

 • Jeg ryger selv. Hvad kan jeg gøre for at beskytte mig selv og andre mod gammel røg?

  Det bedste du kan gøre for at beskytte dig selv og andre mod tobaksrøgens skadelige stoffer, er at holde helt op med at ryge. Men du kan mindske udsættelsen for gammel røg ved helt at undlade at ryge indendørs – både i hjem, bil og andre steder.

  Du kan også overveje altid at vaske hænder, når du har røget, ligesom du kan overveje at have en særlig ’rygejakke’, som kun bruges til rygning. Så hænger partikler og stoffer fra røgen ikke så meget i det almindelige tøj.

  Læs mere om hjælp til rygestop her