Gå til sygdomsliste

Fakta om gammel røg

Gammel røg er de rester fra tobaksrøgen, der sætter sig på overflader og i støv, og som er tilbage længe efter rygningen er stoppet. Stoffer i den gamle røg kan reagere med anden partikel-forurening i hjemmet, så der dannes nye kemiske stoffer. Eneste beskyttelse mod gammel røg er at sikre fuldstændig røgfri miljøer.

Gammel røg

Gammel røg består af de stoffer fra tobaksrøgen, som sætter sig i støv, gardiner, tapet, møbler, træværk mm. Gammel røg kan eksempelvis ses som en gullig misfarvning af vægge og lofter. Gammel røg er en kompleks blanding af mange forskellige stoffer eksempelvis nikotin og nitrosaminer. Et hjem, hvor der er blevet røget indendørs, kan være forurenet med gammel røg flere måneder efter der sidst blev røget.

Gammel røg
Gammel røg - kort fortalt
  • Den bliver på overflader og i støv længe efter den synlige røg er væk.
  • Den frigives tilbage til luften, så den forurener luften på ny.
  • Den kan reagere med stoffer i den omgivende luft, så der dannes nye giftige stoffer for eksempel formaldehyd og nitrosaminer.
  • Gammel røg bliver også kaldt tredjehåndsrygning eller gammel tobaksforurening.

Udsættelse for gammel røg

Hvis man opholder sig i et rum, der er forurenet med gammel røg, indånder man den gamle røg, når man trækker vejret. Man kan også optage røgen gennem huden, hvis man rører ved overflader, der er forurenet med gammel røg. Nikotin optages nemt gennem huden på samme måde, som hvis man bruger et nikotinplaster.

Småbørn er særlig sårbare over for gammel røg, fordi de tilbringer det meste af deres første leveår indendørs. Småbørn opholder sig meget på gulvet og er dermed i tæt kontakt med røg, som har sat sig i støv, på tæpper, møbler mm. De stopper ofte ting i munden og 'spiser' dermed de stoffer og partikler, som eksempelvis har sat sig på legetøj.

Børn, der er i kontakt med voksne, som ryger, kan også blive også udsat for gammel røg fra de voksnes tøj.

Gammel røg

Kilder


Burton A. Dores the smoke ever really clear? Thirdhand smoke exposure raises new concerns. Environmental Health Perspectives, 2011.

Díez-Izquierdo et al. Update on thirdhand smoke: A comprehensive systematic review. Environmental Research, 2018.

Hammer, T. R. et al. Effects of cigarette smoke residues from textiles on fibroblasts, neurocytes and zebrafish embryos and nicotine permeation through human skin. Int.J.Hyg.Environ.Health, 2011.

Matt GE et al. When smokers move out and non-smokers move in: residential thirdhand smoke pollution and exposure. Tobacco Control 2010.

Schick S. Thirdhand smoke: here to stay. Tobacco Control, 2011.

Sleiman M et al. Formation of carcinogens indoors by surface-mediated reactions of nicotine with nitrous acid, leading to potential thirdhand smoke hazards. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010.

 

Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem


Røgfri boligselskaber mm.

Der er stor efterspørgsel efter røgfri boliger. Flere boligselskaber er begyndt at etablere røgfri boligafdelinger, hvor der ikke må ryges indendørs – heller ikke i lejlighederne.

Røgfri boliger


Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil