Gå til sygdomsliste

Røgfri dagpleje

En dagpleje er røgfri, når der aldrig ryges indendørs. I dag kan små børn blive udsat for røgens skadelige stoffer i dagplejen. Loven tillader nemlig rygning indendørs i dagplejehjem, så længe en række krav bliver overholdt. Men kommunerne må gerne gå videre end loven og indføre helt røgfri dagpleje. Det har nogle kommuner allerede gjort.

Røgfri dagpleje

Tobaksrøg og børn - et dårligt match

Det udgør en sundhedsrisiko for børnene, hvis der bliver røget i dagplejen uden for åbningstiden. Også selvom det er i rum, som ikke er børnenes primære opholdsrum.

Røgen spreder og ophober sig i hele hjemmet og forurener møbler, tapet, legetøj mm. Røgen forurener et hjem længe efter cigaretten er slukket, og den synlige røg er væk. Stofferne fra røgen forsvinder ikke ved almindelig udluftning og rengøring.

Når børnene skal passes, indånder de rester fra tobaksrøgen. Da små børn undersøger ting med munden, kommer de også til at indtage de stoffer og partikler, som har sat sig på legetøj mm.

Gældende lovgivning vedrørende rygning i dagplejen

I følge rygeloven må der ryges indendørs i dagplejehjem så længe, det er uden for åbningstiden, og rygningen ikke sker i det rum, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum. Afhængig af indretningen i dagplejehjemmet kan det altså være tilladt at ryge i f.eks. stue eller køkken lige inden børnene skal passes. Men loven fastsætter kun mindste krav. Dvs. at de enkelte kommuner gerne må gå videre end loven og indføre dagplejehjem, der er røgfri 24 timer i døgnet, alle ugens dage.

Røgfri dagpleje

Nogle kommuner har allerede indført helt røgfri dagpleje

Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune og Odsherred Kommune har gjort dagplejen helt røgfri. Dvs. der må slet ikke ryges i dagplejehjemmet - heller ikke uden for åbningstiden. Disse kommuner yder dermed en særlig indsats for at beskytte små børn mod tobaksrøg.

Regler om ingen rygning i dagplejen er på linje med andre sikkerhedskrav, som dagplejen skal leve op til. Eksempelvis krav om at alle kemikalier skal være låst inde, og at brændeovne og trapper skal være afskærmet. Krav som skal sikre, at hjemmet egner sig til pasning af små børn.

Glostrup Kommune - Rygepolitik

Odsherred Kommune - Rygepolitik

Kræftens Bekæmpelse: Guide til hvordan kommuner beskytter børn mod tobaksrøg i dagplejen

3 ud af 4 går ind for at forbyde rygning i dagplejehjem

En undersøgelse fra 2015 viser, at 74 pct. af danskerne mener, at det bør være forbudt at ryge indendørs i dagplejehjem for at beskytte børnene mod gammel røg. 11 pct. er i tvivl og kun 14 pct. er imod.

Røgfri dagpleje

Røgfri dagpleje

Dagplejen er kun fri for tobaksrøgens skadelige stoffer, hvis der aldrig ryges indendørs. Dvs. dagplejehjemmet skal være røgfrit 24 timer i døgnet alle ugens dage. For at sikre en røgfri dagpleje er det nødvendigt, at alle i dagplejefamilien overholder husreglerne om, at der ikke må ryges i hjemmet. Venner og bekendte er også nødt til at overholde husreglerne - også selv om det er aften, weekend eller ferie og dagplejebørnene ikke er til stede. En dagpleje er først helt røgfri, når der aldrig ryges indendørs.

Børn er ekstra sårbare over for tobaksrøg

Små børn er ekstra sårbare over for tobaksrøg, fordi deres luftveje, lunger og andre organer ikke er færdigudviklede. Børns luftveje er snævre, så når slimhinderne bliver irriterede af tobaksrøg og hæver, bliver det sværere for barnet at trække vejret. Det giver grobund for virus og bakterier. Børn udsat for tobaksforurenet luft bliver oftere syge og rammes hårdere af sygdomme. Blandt andet har de en øget risiko for bronkitis, lungebetændelse, astma, nedsat lungefunktion, vejrtrækningsproblemer, mellemørebetændelse og vuggedød.

Kilder

Danskernes udsættelse for tobaksrøg. TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. 2015.

Lofroth, G. Environmental tobacco smoke: Multicomponent analysis and room-to-room distribution in homes. Tob. Control, 1993.

Lov om røgfri miljøer, 2007

Matt et al. When smokers quit: exposure to nicotine and carcinogens persists from thirdhand smoke pollution. Tob. Control 2016.

Matt GE et al. Households contaminated by environmental tobacco smoke: sources of infant exposures. Tobacco Control 2004.

U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke causes Disease. A Report of the Surgeon General, 2010.

 

Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne


Røgfri Baby

I tvivl? Røg eller Røgfri baby

Hjemmesiden Røgfri Baby giver støtte til gravide, der gerne vil  stoppe med at ryge.

Røgfri Baby


E-kvit er hjælp til rygestop

E-kvit er et gratis tilbud, som følger dig i stopforløbet.
Beskeder, øvelser og videoer - lige når det passer dig.
Findes som app og på web.

e-kvit.dk