Gå til sygdomsliste

Tiltag man kan forsøge

Der er forskellige tiltag, som kan iværksættes, hvis der er problemer med naborøg. Nogle tiltag kan man selv sætte i gang - andre kræver hjælp fra boligforeningen. Vi har kendskab til både gode og dårlige erfaringer med de forskellige tiltag.

Tætne revner og sprækker

Hvis der trænger tobaksrøg ind i ens hjem fra nabolejlighederne, kan man forsøge at tætne sin bolig. Det kan være svært at finde ud af, hvor røgen trænger ind, men man kan prøve at lugte sig frem.

  • Brug lugtfri, vandbaseret fugemasse og fugeskum samt metaltape til at tætne der, hvor rør går gennem vægge, gulv og loft.
  • Bag fodpanelerne kan man tætne sammenføjningen mellem gulv og væg ved hjælp af fugemasse.
  • Brug tætningslister til at tætne døre ud til trappeopgange.
  • Hvis røgen trænger ind via el-installationerne, kan man kontakte en elektriker, og spørge om ledningerne og stikkontakterne er korrekt monteret.
  • Hvis man har gamle bræddegulve med mange revner, kan man overveje at lægge et nyt gulv, som slutter tæt.
Tiltag man kan forsøge

Udluftning

Udluftning med gennemtræk et par gange om dagen er med til at sikre et godt indeklima. Hvis røgen kommer fra underboens lejlighed, og man begynder at lufte mere ud, og underboen ikke lufter ud, så kan der dog skabes en slags harmonikaeffekt mellem de to lejligheder. Røgen bliver suget fra underboen og op til din lejlighed. Det er derfor vigtigt, at underboen også lufter ud.

Hvis røgen kommer udefra eksempelvis fra naboens altan, kan man  forsøge at tage en dialog med naboen og gøre dem opmærksomme på problemet. Alternativt kan man overveje, om man kan lufte ud på andre tidspunkter af døgnet, eller om man kan lufte ud til anden side.   

Sådan slipper du for naboens tobaksrøg (Bolius 2010)

Ventilationssystemet

Et ventilationssystem, som ikke fungerer ordentligt, kan øge mængden af luft, der spreder sig mellem lejlighederne. Hvis udsugningen f.eks. er god i din lejlighed, men ikke i nabolejlighederne, kan det skabe undertryk i din lejlighed. Dermed suges mere luft ind fra naboerne. Det kan løses ved, at udsugningen i hele opgangen bliver reguleret, så der bliver udsuget passende mængder luft i alle lejlighederne.

Trappeopgangen

Det har været forbudt at ryge på trappeopgange siden rygeloven blev indført i 2007, men nogle er måske ikke klar over dette. Det kan være en hjælp, hvis bestyrelsen / udlejer sætter skilte op i opgangene og på den måde gør alle beboere og gæster opmærksom på reglerne.
Rygeloven og boligselskaber

Efterspørge røgfri lejeboliger

Hvis man bor til leje i et boligselskab, kan man gøre boligselskabet opmærksom på naborøgen, for måske kan de hjælpe med at løse problemet. Man kan også spørge, om der findes røgfri boliger. Flere boligselskaber har i forbindelse med nybyggeri opført røgfri boligafdelinger, hvor der ikke må ryges indendørs i lejlighederne - og nogle steder må der heller ikke ryges på altaner, i haver og på fællesarealer. I enkelte boligafdelinger har lejerne selv vedtaget, at kommende lejere ikke må ryge indendørs i boligen. På den måde kan eksisterende boligafdelinger på sigt blive røgfri.
Røgfri boliger

Tiltag man kan forsøge

Arbejde for en røgfri boligforening

Hvis man bor i en andels- eller ejerboligforening, kan man selv arbejde for, at foreningen på sigt bliver røgfri. Der er eksempler på små andelsforeninger, som er blevet røgfri, efter at alle andelshavere på en generalforsamling enstemmigt har besluttet, at der fremover ikke må ryges i lejlighederne. Alternativt kan en boligforening gradvis blive røgfri ved på en generalforsamling at beslutte, at nye beboere ikke må ryge i lejlighederne. En sådan vedtægtsændring kræver et kvalificeret flertal. Det består typisk af to tredjedele eller tre fjerdele af de stemmeberettigede. Vi har kendskab til ejerboligforeninger, hvor sådanne vedtægtsændringer er blevet besluttet. 

I arbejdet med at gøre en boligforening røgfri er det også værd at overveje, hvor rygningen i stedet kan foregå. Rygning på svalegange, altaner og nær indgangsdøre kan eksempelvis give problemer med naborøg, der trænger ind gennem døre og vinduer. Nogle foreninger har derfor også vedtaget regler for udendørs rygning.
 
Kan ejerforeninger forbyde rygning i lejligheder

ABF: Rygeregler

Hvis røgen kommer fra en arbejdsplads

Hvis naborøgen kommer fra en arbejdsplads f.eks. et kontor, en kiosk, en butik eller et stort værtshus (> 40m2), så er der sandsynligvis hjælp at hente. I følge rygeloven må der ikke ryges indendørs på disse steder. Hvis man har en formodning om at loven ikke bliver overholdt, kan man henvende sig til arbejdstilsynet, som skal føre tilsyn med loven. 

Arbejdstilsynet: Hvor kan man klage, hvis loven overtrædes?

Hvis røgen kommer fra et lille værtshus

Hvis naborøgen kommer fra et lille værtshus under 40m2, så kan man tage kontakt til kommunens miljø- og teknikforvaltning. I følge rygeloven er rygning tilladt på små værtshuse, men der er eksempler på små bodegaer og værtshuse, som har fået påbud om at opgradere udsugning, holde døre tætte, vinduer lukkede mm. for at mindske røggenerne.

Andres erfaringer med naborøg

Hvis man er udsat for naborøg, kan det være en hjælp at vide, hvordan andre har grebet problemet an, og hvilke erfaringer de har gjort sig. Vi har derfor samlet et udpluk af citater fra personer, der har kontaktet os og fortalt deres historie. Erfaringerne er meget blandede - der er både gode og dårlige. 

Tætne

"Jeg har tætnet med silikone rundt i alle mine køkkenskabe og rundt i kanten ved gulvet i mit kontor. Det har hjulpet meget."

"Vi tog panelerne af og tætnede med noget fugeskum samt silikone, hvorefter vi satte panelerne på igen. Det hjalp i nogle uger."

"Vi har fået løst problemet med naborøg efter rådgivning fra en arkitekt. Røgen kom fra naboen i naboopgangen. Den blev suget ned gennem kælderen, gennem hullerne i en bærende mur og op til os. Der er huller i muren pga. elektriske installationer samt vand/varmerør. Af flere omgange har jeg så fyldt skum i disse huller, og det hjalp. Efter mange måneder med astmalignende symptomer har både min lille søn og jeg det 100 procent bedre."

"Der er blevet fuget mellem alle gulvplanker, langs gulvpaneler til gulv og vægge, i køkkenskabe, bag komfur og opvaskemaskine, langs dørepaneler, ved rørføringer, stikkontakter mm.. Pris cirka 25.000 kroner. Har fjernet en del af lugten, men desværre ikke helt."

"Jeg har tætnet rørgennemføringer, sprækker m.m., men desværre uden succes."

Kontakte udlejer, boligselskab, vicevært mm

"Jeg har klaget til min udlejer, som også har lovet at gøre noget ved det."

"Jeg kontaktede mit boligselskab, men de siger, at de ikke kan gøre noget - underboen må gerne ryge."

Dialog med nabo/underbo

"Jeg har været heldig at blive lyttet positivt til fra både min underbo og boligforeningen. Det har gjort det hele meget lettere. Vi fik skiftet døre sidste sommer, og håndværkerne havde glemt at fuge omkring dørene. Så en kombination af, at jeg ledte efter, hvor røgen kom ind, - og at min underbo sagde, at dørene var pibende utætte, fik tankerne i gang. Problemet er nu løst - og jeg er rigtig glad."

"Jeg skrev et venligt brev til min underbo og gjorde dem opmærksom på, at vi var generet af røg, som kom op i vores lejlighed fra deres. De tog det rigtig pænt og har efterfølgende fået nogle håndværkere ud, som har isoleret ved rørene. Det har hjulpet rigtig meget."

"Jeg gjorde underboen opmærksom på problemet og spurgte, om hun ville være sød at lufte ud? Det hjalp i 2 dage..."

"Jeg fik at vide, at kunne jeg ikke lide røgen i bageriet, kunne jeg jo flytte."

"Jeg har to gange på en venlig måde gjort underboen opmærksom på vores røggener, hvis hun ryger meget. Hun er også lydhør, men mener, at hun har ret til at ryge i eget hjem."

"Jeg har fuget og sat ekstra lister på langs panelerne, og jeg har talt med rygeren. Han blev så gal, at jeg blev bange."

Punkt på generalforsamling

"Vi er en bestyrelse i en andelsboligforening, som snarest vil fremsætte et forslag om, at foreningen bliver røgfri."

"Jeg har fremsat forslag til ændring af vedtægterne i en ejerforening, så det i første omgang kun for fremtidige ejere af lejligheder bliver forbudt at ryge i lejlighederne og at det for alle ejere bliver forbudt at ryge på fællesarealer. Det lykkedes, at opnå det fornødne flertal på 2/3 for forslaget, men heller ikke meget mere."

Opslag i opgang

"Det har hjulpet på røglugten fra bagtrappen, efter jeg har sat opslag op om røggenerne - vores husregler forbyder rygning på bagtrappen."

"Jeg satte et opslag op, hvor jeg venligt bad om, at folk ikke røg i opgangen. Opslaget var revet ned inden der var gået et døgn."

Overtryk

"Det hjælper noget at lave overtryk herinde."

Lufte ud

"Jeg sidder gerne med tykke trøjer på og vinduet konstant åbent."

Jeg forsøger at lufte ud permanent, men det er ikke altid nok. Jeg kan ikke slå ventilationsanlægget, som skaber undertryk, fra. Derfor kan jeg ikke forhindre, at luft fra opgangen og fra andre lejligheder suges ind i min lejlighed gennem utætheder.

 Møblere om

"Vi har ændret indretning i vores hjem. Vi sover nu i andre rum, hvor vi fornemmer generne mindre."

Retssag

"I mange år har vi haft problemer med indtrængen af røg fra underbo. Det stank så meget, at vi slet ikke kunne bruge soveværelset. Efter en retssag i boligretten har vi fået nedslag i lejen for påførte gener. Samtidig blev der indført rygeforbud i underliggende lejlighed."

Flytte

"Vi har som familie valgt at flytte i hus."

"Vi overvejer at flytte, men er bange for, at der vil være samme problem et andet sted."

 

Røgfri boligselskaber mm.

Der er stor efterspørgsel efter røgfri boliger. Flere boligselskaber er begyndt at etablere røgfri boligafdelinger, hvor der ikke må ryges indendørs – heller ikke i lejlighederne.

Røgfri boliger


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem


Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil