Gå til sygdomsliste

Indfør strenge regler for kræftfremkaldende stoffer

Indfør strenge regler for forebyggelse af en hver form for omgang med kræftfremkaldende stoffer.

Nogle kræftfremkaldende stoffer findes i vores miljø, andre findes i forbindelse med bestemte typer arbejde. Omkring fem pct. af alle kræfttilfælde skyldes arbejdsmiljøet.

For at forebygge eller nedsætte udsættelsen for kræftfremkaldende stoffer eller påvirkninger er det nødvendigt, at myndighederne afgør, hvor stor risiko der er ved mistænkelige præparater. Derved er man i stand til at opstille forholdsregler for produktion og anvendelse.

Arbejdsbetinget kræft
De kræftformer, som oftest er blevet forbundet med udsættelse for arbejdsbetingende kræftfremkaldende stoffer er lungekræft, urinblærekræft, lungehindekræft, strubekræft, leukæmi, leverkræft, næsehulekræft og hudkræft (dog ikke modermærkekræft).

Forskerne mener også, at kræft i mund, svælg, spiserør, mave, tyk- og endetarm, bugspytkirtel, bryst, testikel, nyre, prostata, hjerne og knogler samt bløddelssarkomer og lymfekræft sandsynligvis er forbundet med kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladser.

Det skønnes at ca. 32 mio. arbejdere i EU i begyndelsen af 1990’erne blev udsat for kræftfremkaldende stoffer i høje doser. De mest almindelige arbejdsbetingede kræftfremkaldende påvirkninger er bl.a. sollys, passiv rygning, dieseludstødning, træstøv og asbest.

Selv om man har mindsket udsættelsen for kræftfremkaldende stoffer, vil antallet af arbejdsbetingede kræfttilfælde stige i de kommende år. Det skyldes den lange tid, der går, inden sygdommene viser sig. Det gælder f.eks. lungehindekræft, som skyldes arbejde med asbest.

Miljøbetinget kræft

Nogle kræftfremkaldende stoffer optræder i miljøet - bl.a. forurening af luft og af drikkevand, passiv rygning, fødevareforurening med pesticider og miljømæssige østrogener. De kræftfremkaldende stoffer i miljøet er relateret til forskellige kræftformer f.eks. lungekræft, urinblærekræft, leukæmi og hudkræft.

Virkningen af miljøbetingede kræftfremkaldende stoffer er sværere at påvise end virkningen af kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet. Men luftforurening i form af små partikler er f.eks. blevet kædet sammen med lungekræft.

Råd, hjælp og idéer:

Arbejdstilsynets liste over kræftrisikable stoffer og materialer

Årsager til kræft

Årsager til kræft: Arbejde

Årsager til kræft: Luftforurening