Gå til sygdomsliste

For studerende og gæsteforskere

Er du interesseret i at arbejde ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning i forbindelse med et studie eller som gæsteforsker, skal du henvende dig til forskningslederen i den enhed, hvor du ønsker dit projekt udført.

Ledige stillinger

Ledige stillinger bliver slået op i dagspressen. Du kan også se dem her:

www.cancer.dk/job

Det er forskningslederen, der træffer afgørelse om studerende og gæsteforskere, og forskningslederen som stiller de nødvendige faciliteter til rådighed.

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning er arbejdsplads for mange ph.d.-studerende og et mindre antal specialestuderende og gæsteforskere.

Hvis du som forsker eller studerende vil vide mere om forskningen i Center for Kræftforskning, kan du også besøge vores engelsksprogede hjemmeside:

www.cancer.dk/research

Kontakt

Kontakt forskningssekretariatet for yderligere information:

Laila Fischer
Sekretær
Tlf.: 35 25 73 02
E-mail: lf@cancer.dk

Aflønning

Som gæsteforsker kan du medbringe din egen løn gennem orlov fra et andet institut eller være betalt af projektmidler.

Som ph.d.-studerende har du enten et ph.d.-stipendium fra et universitet eller et forskningsråd, eller du kan være videnskabelig assistent betalt af en projektbevilling.

Som specialestuderende får du ingen løn i den normerede studietid. Hvis specialearbejdet er særligt godt videnskabeligt set, kan du søge et scholarstipendium til den sidste del.

I øvrigt

Forskningslederen stiller laboratorieplads og udstyr til rådighed i begrænset, men nødvendigt, omfang.

Da enhederne ikke har nogen formel undervisningsforpligtigelse, forventer vi en stor og solid indsats fra specialestuderende.