Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU)

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg støtter grundvidenskabelige, kliniske og epidemiologiske kræftforskningsprojekter inden for det læge- og naturvidenskabelige område samt epidemiologiske kræftforskningsprojekter inden for det psykosociale område. Her kan du læse om udvalget og dets arbejde.

Vær opmærksom på:
  • Alle ansøgninger til udvalgets hoveduddeling skal indsendes senest den 1. februar. Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag.
  • Alle ansøgninger skal fremsendes elektronisk, men 1 papirkopi skal også sendes med alm. post.

Udvalgets opgaver

KBVUs hovedopgave er at forestå fordelingen af midler til forskning inden for det læge- og naturvidenskabelige område. Udvalgets bevillingsramme er for 2019 på omkring 74,2 millioner kroner.

Siden 2008 er udvalgets arbejdsområde udvidet til også at omfatte hele det epidemiologiske forskningsområde (herunder også den psykosociale del).

Kræftforskere ved danske institutioner (universiteter, hospitaler m.v.) og danske kræftforskere, der udfører forskning i udlandet med henblik på at tilbageføre resultaterne til Danmark, har mulighed for at søge.

Forskere ved Kræftens Bekæmpelses egne forskningscenter søger støtte på lige fod med andre forskere. Midlerne fordeles på baggrund af en ansøgningsvurdering.

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg kan endvidere afgive udtalelser til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg om faglige spørgsmål inden for dets kompetenceområde.

 
Mødekalender for 2020:

  • 20. januar 2020
  • 5. - 7. maj 2020
  • 9. september 2020