Gå til sygdomsliste

Medlemmer af KBVU

Medlemmer af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg 2019


Bred faglig kompetence

Hvordan vælges udvalgets medlemmer?
 

Medlemmer

Professor, Ph.d. Claus Nerlov, Formand
The Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford

Professor, cand.med., Ph.d. Karen-Lise Garm Spindler, Næstformand
Eksperimentel klinisk onkologi, Aarhus Universitetshospital

Professor, Ph.d. Lene Juel Rasmussen
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet

Professor, cand.scient., Ph.d. Francesco Cecconi
Center for Kræftforskning, Cellestress og overlevelse, Kræftens Bekæmpelse

Professor, Ph.d. Kristian Pietras
Dept. of Laboratory Medicine, Div of Translational Cancer Research, Lund University

Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Bent Ejlertsen
Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet

Associate professor, cand.scient., Ph.d. Claus Storgaard Sørensen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet

Professor, MD, Ph.d. Inge Marie Svane
Center for Cancer Immune Therapy, Herlev Universitetshospital

Professor, ph.d. Mette Nørgaard
Afdelingen for Klinisk Epidemiologi, Aarhus Universitetshospital

Chair, professor, Dr. Daniel Zips
University Hospital and Medical Faculty, Eberhard Karls University

Director, MD, Ph.d. Giske Ursin
Cancer Registry of Norway

Professor, overlæge, dr.med., Ph.d.. Lene Hjerrild Iversen
Aarhus Universitetshospital

Professor, MD, Ph.d. Eva Hellström Lindberg
Avdelningen för Hematologi, Karolinska Institutet

Professor, MD, Ph.d.. Per Pfeiffer
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Professor, dr.med. Niels Ødum
Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet

Patientrepræsentant, Bente Maimann

Patientrepræsentant, Christel Søgaard Kirkeby

 
I udvalgets møder deltager som tilforordnede: Administrerende direktør Jesper Fisker (ikke ved ansøgningsbehandling) samt sektionsleder Christina J.B. Koefoed-Hansen.
 

Bred faglig kompetence i udvalget
Udvalget består af 17 medlemmer, herunder 2 patientrepræsentanter. De faglige udvalgsmedlemmer er alle aktive erfarne forskere med cancerindsigt. Ved valget af dem tilstræbes en høj grad af sikkerhed for, at der vil være den bredest mulige faglige kompetence i udvalget. Desuden vælges medlemmerne med en vis hensyntagen til en rimelig geografisk og institutionsmæssig fordeling. Udvalget kan have såvel danske som udenlandske medlemmer.

Medlemmerne bliver valgt for en treårig periode med mulighed for genvalg én gang. Der er højst 3-4 medlemmer på valg hvert år af hensyn til kontinuiteten i udvalgets arbejde. Udvalget er administrativt og politisk uafhængigt.

Hvordan vælges udvalgets medlemmer?

Medlemmerne vælges af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse efter en kortfattet fagligt begrundet indstilling fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg. Hovedbestyrelsen sikrer ved valget, at udvalgets medlemmer har en hensigtsmæssig specialemæssig fordeling under hensyntagen til kræftforskningens aktuelle problemer og emnerne i ansøgningsporteføljen.

Forud for udarbejdelsen af indstillinger til ledige medlemspladser indkalder Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg forslag til nye medlemmer ved opslag i relevante fagblade samt i universitetsaviser m.v. Opslaget indeholder oplysninger om, hvilket fagområde kandidaten skal dække, for at udvalgets brede sammensætning kan opretholdes. Desuden sendes opslaget til alle sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige fakulteter ved de danske universiteter, hovedbestyrelsens medlemmer samt Kræftens Bekæmpelses egne forskningsafdelinger.

Ud fra en drøftelse af de indkomne forslag indstiller Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg den bedst egnede kandidat til valg af hovedbestyrelsen. Ved indstillingen til hovedbestyrelsen skal udvalget tage rimeligt hensyn til en geografisk og institutionsmæssig repræsentation.

Udvalgets medlemmer vælges som personlige medlemmer, og repræsenterer ikke organisatoriske eller foreningspolitiske særinteresser.