Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik (KBVU-BK)

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik støtter grundvidenskabelige, translationelle og kliniske kræftforskningsprojekter inden for det læge- og naturvidenskabelige område. Her kan du læse om udvalget og dets arbejde.

Vær opmærksom på:
  • Alle ansøgninger til udvalgets hoveduddeling skal indsendes senest den 1. februar. Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag.
  • Alle ansøgninger skal udfyldes og afsendes digitalt, men 1 papirkopi skal også sendes med alm. post.

Udvalgets opgaver

KBVU-BKs hovedopgave er at forestå fordelingen af midler til forskning inden for det læge- og naturvidenskabelige område. Udvalgets bevillingsramme er for 2021 på omkring 75 millioner kroner.

Kræftforskere ved danske institutioner (universiteter, hospitaler m.v.) og danske kræftforskere, der udfører forskning i udlandet med henblik på at tilbageføre resultaterne til Danmark, har mulighed for at søge.

Forskere ved Kræftens Bekæmpelses egne forskningscenter søger støtte på lige fod med andre forskere. Midlerne fordeles på baggrund af en ansøgningsvurdering.

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik kan endvidere afgive udtalelser til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg om faglige spørgsmål inden for dets kompetenceområde.

 
Mødekalender for 2021:

  • 25. januar 2021
  • 3. - 5. maj 2021
  • 8. september 2021