Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik (KBVU-BK)

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik støtter grundvidenskabelige, translationelle og kliniske kræftforskningsprojekter inden for det læge- og naturvidenskabelige område. Her kan du læse om udvalget og dets arbejde.

Vær opmærksom på:
  • Alle ansøgninger til udvalgets hoveduddeling skal indsendes senest den 1. februar. Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag.
  • Alle ansøgninger skal fremsendes elektronisk.

Udvalgets opgaver

Udvalgets hovedopgave er at forestå fordelingen af midler til forskning inden for det læge- og naturvidenskabelige område. Udvalgets bevillingsramme er for 2022 på omkring 75 millioner kroner.

Kræftforskere ved danske institutioner (universiteter, hospitaler m.v.) og danske kræftforskere, der udfører forskning i udlandet med henblik på at tilbageføre resultaterne til Danmark, har mulighed for at søge.

Forskere ved Kræftens Bekæmpelses eget forskningscenter søger støtte på lige fod med andre forskere.

Midlerne fordeles på baggrund af en ansøgningsvurdering.

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik kan endvidere afgive udtalelser til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg om faglige spørgsmål inden for dets kompetenceområde. 

Udvalget er administrativt og politisk uafhængigt.

Mødekalender for 2024:

  • 29. januar 
  • 29. april - 1. maj 
  • 12. - 13. september