Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund (KBVU-MS)

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund støtter videnskabelige kræftforskningsprojekter, der beskæftiger sig med psykologiske, kulturelle og sociale aspekter ved kræft, samt folkesundhed og epidemiologisk kræftforskning. Her kan du læse om udvalget og dets arbejde.

Vær opmærksom på:
  • Alle ansøgninger til udvalgets hoveduddeling skal indsendes senest den 1. februar. Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag.
  • Alle ansøgninger skal fremsendes elektronisk, men 1 papirkopi skal også sendes med alm. post.

Udvalgets opgaver

KBVU-MS' hovedopgave er at forestå fordelingen af midler til forskning inden for det psykosociale område, herunder eksempelvis patientperspektiv, adfærdsforskning, rehabilitering, palliativ indsats, etik samt forskning med tilknytning til sundhedsvæsnets struktur og funktion med særlig relevans for kræft, samt epidemiologisk kræftforskning. Udvalgets bevillingsramme er for 2021 på omkring 20 millioner kroner.

Kræftforskere ved danske institutioner (universiteter, hospitaler m.v.) og danske kræftforskere, der udfører forskning i udlandet med henblik på at tilbageføre resultaterne til Danmark, har mulighed for at søge. Forskere ved Kræftens Bekæmpelses egne forskningsafdelinger søger støtte på lige fod med andre forskere.

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund kan endvidere afgive udtalelser til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg om faglige spørgsmål inden for dets kompetenceområde. Udvalget er administrativt og politisk uafhængig.

Mødekalender for 2021

  • 18. januar 2021
  • 25. marts 2021
  • 29. september 2021