Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) er nedsat frem til 31. december 2020 i henhold til § 14 stk. 4 i vedtægterne for Kræftens Bekæmpelse (KBPF har erstattet Komité for Psykosociale Kræftforskning KPSK).

Udvalget afholder en psykosocial konference i 2018 læs mere om konferencen samt udvalgets øvrige arbejde her:

Udvalgets kommissorium

Medlemmer af udvalget

Vurdering af ansøgninger

Ansøgningstyper

Støttede projekter

Opslag vedr. støtte i KBVU og KBPF

 

Bemærk:

Alle ansøgninger skal fremsendes elektronisk

Udvalgets opgaver

KBPF's hovedopgave er at forestå fordelingen af midler til forskning inden for det psykosociale område. Bevillingsrammen ligger omkring 4 millioner kroner.

Midlerne bliver fordelt efter ansøgning. Kræftforskere ved danske institutioner (universiteter, hospitaler m.v.) og danske kræftforskere, der udfører forskning i udlandet med henblik på at tilbageføre resultaterne til Danmark, har mulighed for at søge. Forskere ved Kræftens Bekæmpelses egne forskningsafdelinger søger støtte på lige fod med andre forskere.

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg kan endvidere afgive udtalelser til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg om faglige spørgsmål inden for dets kompetenceområde.

Mødekalender for 2018

14. marts 2018
  6. juni 2018
13. november 2018