Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg bevilger midler til forskning i de psykologiske og sociale aspekter ved kræft, herunder eksempelvis patient-/behandlerrelationer, adfærdsforskning, rehabilitering, palliativ indsats og omsorg (smertelindring), etik samt forskning med tilknytning til sundhedsvæsenets struktur og funktion med særlig relevans for kræft. Udvalget er nedsat frem til 31. december 2020 i henhold til § 14 stk. 4 i vedtægterne for Kræftens Bekæmpelse.

Bemærk:

Alle ansøgninger skal fremsendes elektronisk

Udvalgets opgaver

KBPF's hovedopgave er at forestå fordelingen af midler til forskning inden for det psykosociale område. Udvalgets bevillingsramme er for 2020 på omkring 4,3 millioner kroner.

Midlerne bliver fordelt efter ansøgning. Kræftforskere ved danske institutioner (universiteter, hospitaler m.v.) og danske kræftforskere, der udfører forskning i udlandet med henblik på at tilbageføre resultaterne til Danmark, har mulighed for at søge. Forskere ved Kræftens Bekæmpelses egne forskningsafdelinger søger støtte på lige fod med andre forskere.

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg kan endvidere afgive udtalelser til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg om faglige spørgsmål inden for dets kompetenceområde. Udvalget er administrativt og politisk uafhængig.

Mødekalender for 2020

11. marts 2020
10. juni 2020
28. oktober 2020