Gå til sygdomsliste

Uddeling fra Familien Spogárds fond stiftet af Jørgen Spogárd til minde om hans afdøde Hustru Eva Spogárd

Fondens formål er, at yde støtte til Kræftens Bekæmpelses aktiviteter, fortrinsvis forskning i bekæmpelse af mave- og tarmsygdomme.

Fondens bestyrelse har i alt uddelt 600.000 kr. i 2015 til følgende forskningsprojekter:

Dendritic cell subsets in colitis and colorectal cancer development.
Professor William Agace
Sektion for Immunologi og Vaccinologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Beløb: 100.000 kr.

Effekten af beslutningsstøtte i tarmkræftscreeningsprogrammet i Region Midtjylland.
Ph.d. stud., cand. med. Pernille Gabel
Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet i Randers
Beløb: 77.750 kr.

Er bakteriæmi associeret med dissemineret sygdom og dårlig prognose hos patienter med nydiagnosticeret colon cancer.
Stud.med., prægraduat studerende Anne Cathrine Caning
Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital
Beløb: 60.000 kr.

Expression of clock genes in human colonic cancer tissue.
Professor, overlæge, dr.med. Ismail Gögenur
Kirurgisk Afdeling, Forskningsenheden, Køge og Roskilde Sygehuse
Beløb: 50.250 kr.

Immunologisk og oxidativ stress i relation til abdominal cancer kirurgi.
Læge Sara Kehlet Watt
Kirurgisk Afdeling, Center of Surgical Science, Køge og Roskilde Sygehuse
Beløb: 50.000 kr.

Laparoskopisk ultralydsskannings værdi ved laparoskopisk resektion for colon og rectum cancer.
Læge Signe Bremholm Ellebæk
Kirurgisk Afdeling A, Forskningsenheden, Odense Universitetshospital
Beløb: 50.000 kr.

Knoglesygdom efter behandling for tyk- og endetarmskræft. 
Ph.d. stud. Anders Mark Christensen
Kirurgisk afdeling P, Aarhus Universitetshospital
Beløb: 50.000 kr.

Resultat efter behandling af patienter med kræft i kolorektale polypper.
Læge Katarina Levic
Gastroenheden, Kirurgisk sektion 360, Hvidovre Hospital
Beløb: 49.000 kr.

Cirkulerende microRNA i colon cancer – udvikling af nye prognostiske og prædiktive biomarkører til identificering og risikostratificering af colon cancer patienter.
MD, ph.d. stud. Jesper Olsen
Roskilde sygehus Kirurgisk afdeling & NSM RUC
Beløb: 48.000 kr.

Bestemmelse af hjertemusklens gennemblødning ved PET scanning under 5-fluorouracil behandling.
MD, ph.d., dr. med. Søren Astrup Jensen
Onkologisk afdeling 5073, Finsencentret
Beløb: 25.000 kr.

Methods for standardization of functional testing of the contribution of gene alteration in DNA mismatch repair genes to Lynch Syndrome.
Ph.d. Guido Keijzers
Afdeling for Cellulær og Molekylær Medicin, Panum Instituttet
Beløb: 25.000 kr.

Metformins indflydelse på det perioperative onkologiske forløb hos patienter med kolorektalcancer.
Læge, ph.d. Tina Fransgård Bodilsen
Kirurgisk afdeling, Køge Sygehus
Beløb: 15.000 kr.