Gå til sygdomsliste

Knæk Cancer

Her kan du se, hvilke forskningsprojekter Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer bedømmelsesudvalg har støttet økonomisk.

Foruden nedenstående lister, kan du læse mere om Knæk Cancer projekterne på 'Det går pengene til'.

(Der tages forbehold for trykfejl)

Uddelte Knæk Cancer 2022 midler:

Puljen vedr. Talentfulde unge kræftforskere - Uddeling september 2022
Puljen vedr. Udvikling af støtte mv. til kræftpatienter og pårørende - Uddeling september 2022
Puljen vedr. Tidlig indsats for at finde og diagnosticere kræft - Uddeling september 2022
Puljen vedr. Kvalitetsudvikling og sammenhæng i indsats mod kræft - Uddeling september 2022
Puljen vedr. Styrkelse af forskning og udvikling i palliation - Uddeling september 2022
Puljen vedr. Mindre kræft som følge af usund livsstil - Uddeling september 2022
Puljen vedr. Forskning der bidrager til udvikling af nye metoder - Uddeling september 2022
Puljen vedr. Forskning i hvordan flere patienter med komorbiditet kan tilbydes kurativt behandlingsforløb - Uddeling september 2022

Uddelte Knæk Cancer 2021 midler:

Puljen vedr. Kræft, fra forebyggelse og opsporing til behandling, pleje og overlevelse - Uddeling marts 2021
Puljen vedr. Kræftkirurgi og DNA skaders betydning for kræft og kræftbehandling - Uddeling maj 2021
Puljen vedr. kræftformer med behov for særlige indsatser for at øge overlevelsen, herunder sjældne kræftsygdomme - Uddeling september 2021
Puljen vedr. Talentfulde unge kræftforskere - Uddeling september 2021
Puljen vedr. Behandling i og tættere på eget hjem - Uddeling september 2021
Puljen vedr. Investigator-initierede kliniske interventionsstudier - Uddeling september 2021
Puljen vedr. Translationel forskning i målrettet og personlig kræftbehandling - Uddeling september 2021
Puljen vedr. Dansk forskningscenter for kræftkirurgi - Uddeling oktober 2021
Puljen vedr. Kræft og arbejdsliv - Uddeling november 2021
Puljen vedr. Overvægt, ulighed og kræft - Uddeling november 2021
Puljen vedr. Indsats vedr. kræftområdet i Grønland - Uddeling december 2022

Uddelte Knæk Cancer 2020 midler:

Puljen vedr. Dansk kræftforskningscenter - Uddeling oktober 2020
Puljen vedr. Tidlig diagnose - Uddeling september 2020
Puljen vedr. Unge talentfulde kræftforskere - Uddeling september 2020
Puljen vedr. Forskning i strategier mod behandlingsresistens - Uddeling september 2020
Puljen vedr. Mindre ulighed i kræft - Uddeling oktober 2020 og april 2021
Puljen vedr. tværfaglig forskning og udvikling i rehabilitering, tidlig palliativ indsats og pleje i forbindelse med kræft - Uddeling september 2020
Puljen vedr. Røgfri fremtid - Uddeling november 2020
Puljen vedr. Videreudvikling af den frivillige navigator-støtte til socialt sårbare kræftpatienter, Navigator-tilbuddet version 2 - Uddeling november 2020
Puljen vedr. Kræftpatienter med psykiatriske diagnoser - Uddeling september 2020
Puljen vedr. Kliniske forsøg. Viden og kvalitetsmål - Uddeling december 2020
Puljen vedr. Partnerskabsprojekt for en sundere alkoholkultur blandt unge - Uddeling november 2020
Puljen vedr. Forskning i Sjældne kræftsygdomme - Uddeling september 2020
Puljen vedr. HPV relateret kræft i Danmark - Uddeling september 2020
Puljen vedr. Sygt ung, fortællerkorps på tværs af diagnoser - Uddeling april 2021
Opslag vedr. Kræft hos Etniske minoriteter - Uddeling oktober 2021

Uddelte Knæk Cancer 2019 midler:

Puljen vedr. Forskning i kræft blandt ældre patienter og patienter med multimorbiditet - Uddeling september 2019
Puljen vedr. Unge talentfulde kræftforskere - Uddeling september 2019
Puljen vedr. Forskning i personlig forebyggelse - Uddeling september 2019
Puljen vedr. Personlig behandling, brug af data til forbedring af behandlingen af den enkelte patient - Uddeling september 2019
Puljen vedr. Dansk kræftforskningscenter - Uddeling oktober 2019
Puljen vedr. HPV-vaccine til både piger og drenge - Uddeling november 2019
Puljen vedr. Behandlingsresultater set fra patienternes side - Uddeling juni 2020 opdateret 4. juni 2020


Uddelte Knæk Cancer 2018 midler:

Puljen vedr. Pårørende til kræftpatienter - Uddeling juni 2018
Puljen vedr. Unge talentfulde kræftforskere - Uddeling august 2018
Puljen vedr. Breaking News - Uddeling september 2018
Puljen vedr. Forskning i bugspytkirtelkræft og kræft i æggestokkene - Uddeling september 2018
Puljen vedr. To nationale Forskningscentre - Uddeling oktober 2018
Puljen vedr. Fuld af liv - mindre alkohol til unge - Uddeling november 2018
Puljen vedr. Bevar normalvægten - Uddeling november 2018
Puljen vedr. De 7 tegn - Uddeling december 2018
Puljen vedr. Forskning i udvikling i fælles beslutningstagen - Uddeling December 2018
Puljen vedr. Ny medicin - Uddeling april, august, november 2019 og januar, maj 2020 

 

Uddelte Knæk Cancer 2017 midler:

Puljen vedr. Hjemmedød - Uddeling juni 2017
Puljen vedr. Unge Talentfulde kræftforskere - Uddeling august 2017
Puljen vedr. Tidlig diagnose - Uddeling august 2017
Puljen vedr. Breaking News - Uddeling september 2017
Puljen vedr. Nationalt Forskningscenter - Uddeling oktober 2017
Puljen vedr. Nationalt Forskningscenter senfølgeenheder - Uddeling oktober 2017
Puljen vedr. Fælles beslutningstagning - Uddeling november 2017

Uddelte Knæk Cancer 2016 midler:

Puljen vedr. Patient og læge fælles om vigtige beslutninger - Uddeling august 2016
Puljen vedr. Forskning i hvordan vi forhindrer kræft i at sprede sig - Uddeling september 2016
Puljen vedr. Forskning i immunsystemets rolle ved kræftbehandling - Uddeling september 2016
Puljen vedr. Forskning der kan medvirke til at reducere bivirkninger, komplikationer og senfølger for kræftpatienter - Uddeling september 2016
Puljen vedr. Unge talentfulde kræftforskere - Uddeling september 2016
Puljen vedr. Strategiske projekter - Uddeling december 2016
Puljen vedr. Unge og alkohol - Uddeling december 2016
Puljen vedr. Hvordan kan danskerne opdage symptomer på kræft i tide - Uddeling december 2016
Puljen vedr. Første røgfri generation i Danmark - Uddeling december 2016
Puljen vedr. Alternativ Behandling - Uddeling april 2017
Puljen vedr. Nationalt Center for Immunterapi - Uddeling maj 2017
Puljen vedr. Forskning i lungekræft - Uddeling maj 2019

Uddelte Knæk Cancer 2015 midler:

Puljen vedr. Patientens stemme - Personlig plan for og beslutningsstøtte til patienten - Uddeling september 2015
Puljen vedr. Hvordan rammer vi kræft på nye måder - Uddeling september 2015
Puljen vedr. patientnær Kræftforskning - Uddeling september 2015
Puljen vedr. Hvorfor kræft spreder sig, og hvordan kan sundhedsvæsenet organiseres, så tilbagefald og metastaser opdages hurtigst muligt - Uddeling oktober 2015
Puljen vedr. Oplysning og Forebyggelse - bliv røgfri Danmark - Uddeling november 2015
Puljen vedr. Oplysning og Forebyggelse - Hvordan kan danskerne opdage symptomer på kræft i tide - Uddeling november 2015
Puljen vedr. Patientens stemme - Patientens vurdering af behandlingsresultat - Uddeling november 2015
Puljen vedr. Patientens stemme - Hvordan oplever patienten kræftforløbet - Uddeling november 2015
Puljen vedr. Informationsindsats om HPV-vaccination - Uddeling Maj 2017
Puljen vedr. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination - Uddeling september 2017

Uddelte Knæk Cancer 2014 midler:

Puljen vedr. Bedre kræftbehandling af ældre - Uddeling oktober 2014
Puljen vedr. Skræddersyet kræftbehandling - Uddeling oktober 2014
Puljen vedr. Senfølger hos børn og voksne skal bekæmpes gennem en øget indsats med forebyggelse og behandling af lymfødem - Uddeling oktober 2014
Puljen vedr. Forskningsresultater skal hurtigt omsættes til ny og bedre kræftbehandling -  Uddeling oktober 2014
Puljen vedr. Indsats for at få Røgfri Ungdom - Uddeling oktober 2014
Puljen vedr. Frivillig hjælp til ensomme, svage og socialt sårbare kræftpatienter - Uddeling oktober 2014
Oplysningskampagne om symptomer på kræft - Uddeling oktober 2014
Puljen vedr. Danskerne overlever kræft dårligt - årsager skal findes - Uddeling oktober 2014
Puljen vedr. Forskning i kliniske interventioner med henblik på at nedbringe senfølger efter kræftbehandling hos børn og voksne - Uddeling oktober 2014
Puljen vedr. Bedre og mere skånsom kræftkirurgi - Uddeling december 2014
Puljen vedr. Senfølger hos børn og voksne skal bekæmpes - Uddeling februar 2015
Puljen vedr. Styrkelse af kræftramte børn og kræftramte voksne - Uddeling marts 2015
Puljen vedr. Forskning i partikelterapi - Uddeling maj 2015
Puljen vedr. Klinisk kræftforskning - Uddeling juni 2015

DMCG/strategisk aktivitet - Uddeling december 2013:                                                                                                                                        Komité vedr. forskning i Opfølgning efter kræftbehandling til gavn for patienter - Uddeling april 2014
Opslaget vedr. Talentfulde unge kræftforskere - Uddeling maj 2014
Opslaget vedr. Effektiv diagnose - Uddeling maj 2014
Strategisk forskningsinitiativ om Et godt liv efter kræft - Uddeling maj 2014
Strategisk forskningsinitiativ om indsats for ældre patienter og patienter ramt af multisygdom - Uddeling Juli 2014
Opslaget vedr. Bedre og mere skånsom kræftkirurgi - Uddeling september 2014
Puljen vedr. Patienterne sætter forskerne i arbejde - Uddeling september 2014

Uddelte Knæk Cancer 2013 midler:

Komité for Social Ulighed - Uddeling maj 2013
Komité for Prostatakræft - Uddeling oktober 2013