Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen Knæk Cancer i 2014

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg, 1 repræsentant fra Komité for Psykosocial Kræftforskning og 1 repræsentant fra Patientstøtteudvalget i Kræftens Bekæmpelse har uddelt 1,5 mio. kr. for puljen "Bedre kræftbehandling af ældre" til 1 projekt:

Geriatrisk intervention hos ældre, skrøbelige patienter med colo-rectal cancer i kemoterapi.
Overlæge, cand.med., ph.d. Kirsten Kjeldgaard Vistisen
Onkologisk afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2015-2016: 1.500.000 kr.