Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen "Knæk Cancer" i 2013

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg har i forbindelse med opslaget "Effektiv diagnose" uddelt ca. 10 mio. kr. af de indsamlede midler til 4 forskningsprojekter.

Følgende projekter har opnået støtte:

Cirkulerende tumor miRNA og DNA til tidlig diagnose og opfølgning af brystkræft.
Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Henrik Jørn Ditzel
Afd. for Cancer- og Inflammationsforskning/Afd. for Onkologi, Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet
Bevilget for 2014-2017: 2.760.000 kr.
 
MikroRNA i plasma som non-invasive prædiktive biomarkører for effekt af behandling med bevacizumab hos patienter med metastatisk kolorektal cancer.
Professor, overlæge, dr.med. Julia Sidenius Johansen
Onkologisk Afd., Herlev Hospital
Bevilget for 2015-2017: 3.550.000 kr.
 
OPTIPAL - Optimal pallierende kemoterapi ved metastaserende colorectal cancer - Valg af behandlings strategi ud fra måling af cirkulerende tumor DNA.
Cand.med., ph.d. Karen-Lise Garm Spindler
Onkologisk Afd., Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2017: 1.532.000 kr.

Effektiv diagnose af prostata cancer ved molekylær analyse af flydende biopsier: cirkulerende tumorceller og cirkulerende cellefrit tumor DNA/RNA.
Lektor, cand.scient., ph.d. Karina Dalsgaard Sørensen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2015-2017: 2.145.000 kr.