Gå til sygdomsliste

Uddeling – del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen “Knæk Cancer” i 2013

Komité for Social Ulighed og komorbiditet har uddelt 12 mio. kr. af de indsamlede midler til 5 forskningsprojekter vedrørende multisygdom (komorbiditet) og social ulighed i kræft.

Følgende projekter har opnået støtte:
 

PACO - en kontrolleret klinisk undersøgelse af et patient coach program til kortuddannede eller enlige lungekræftpatienter i onkologisk behandling.
Cand.med., ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton
Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2014-2016: 2.500.000 kr.

Konstruktion af et komorbiditetsindex til vurdering af multisygdoms effekt på arbejdsmarkedstilknytning og overlevelse blandt cancer patienter.
Professor, dr.med. Finn Diderichsen
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2013-2016 : 2.000.000 kr.

Kræft og tilbagevenden til arbejde - med fokus på social ulighed.
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Claus Vinther Nielsen
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, MarselisborgCentret
Bevilget for 2014-2017: 3.500.000 kr.

Betydning af sociale faktorer og komorbiditet for kræftpatienters rehabilitering i primærsektoren.
Cand.med., ph.d. Jens Søndergaard
Inst. for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2013-2016: 2.000.000 kr.

Multimorbiditet og cancer.
Professor, overlæge, cand.med. Henrik Toft Sørensen
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2013-2016: 2.000.000 kr.