Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen "Knæk Cancer" i 2015

Bedømmelseskomitéen for Knæk Cancer 2015 puljen "Hvordan rammer vi kræft på nye måder" har uddelt 9 mio. kr. til følgende 3 projekter:

Et nyt anti-cancer immunterapi princip: Klinisk fase I/II studie med myelomatose patienter, som vaccineres med det nye T-celle antigen PD-L1.
Professor, vice-centerleder, civilingeniør, ph.d., dr.techn. Mads Hald Andersen
Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2016-2018: 3.000.000 kr.

Nye molekylære targets mod non-Hodgkins lymfom.
Lektor, cand.scient., ph.d. Claus Storgaard Sørensen
BRIC, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016-2018: 3.000.000 kr.

Stafylokok toksiner fremmer kræft og er nye angrebspunkter for behandling af T celle lymfom i huden.
Professor, cand. med. dr. med. Niels Feentved Ødum
ISIM, Københavns Universitet
Bevilget for 2016-2018: 3.000.000 kr.