Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen "Knæk Cancer" i 2015

Bedømmelseskomitéen for Knæk Cancer 2015 puljen "Patientens stemme - Personlig plan for og beslutningsstøtte til patienten" har uddelt 3,1 mio. kr. til følgende 3 projekter:

Konsultation med feedback - et dialogbaseret redskab til personlige forløbsplaner gennem systematisk patientinvolvering.
Professor, cand.cur., ph.d. Kirsten Lomborg
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2016-2019: 1.934.722 kr.

Individualiseret opfølgningsprogram for ovariecancer - udvikling af et beslutningsstøtteværktøj til at understøtte valg eller fravalg af CA125 monitorering.
Overlæge, cand.med., ph.d. Karina Dahl Steffensen
Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt
Bevilget for 2015-2018: 695.000 kr.

Lydoptagelse af patientsamtaler: Brugerbaseret udvikling og implementering af en app.
Cand.scient.san. Maiken Wolderslund
Institut for Regional Sundhedsforskning, Sygehus Lillebælt
Bevilget for 2015-2016: 500.000 kr.