Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2022

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Mindre kræft som følge af usund livsstil” har uddelt 24 mio. kr. til følgende 4 projekter:

Flere røgfri liv og mindre brug af tobaks- og nikotinprodukter
Projektchef, cand.scient., ph.d. Niels Them Kjær
Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022 - 2025: 11.000.000 kr.

At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og skabe en sundere alkoholkultur blandt voksne danskere.
Projektchef, cand.mag., ph.d. Peter Dalum
Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2023 - 2024: 3.000.000 kr.

Mindre kræft i huden
Projektchef, cand.mag., ph.d. Peter Dalum
Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2023 - 2024: 6.000.000 kr.

Flere røgfri liv med fokus på at ændre den sociale ulighed
Projektchef ,Cand.scient., ph.d. Niels Them Kjær
Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2023 - 2024: 4.000.000 kr.