Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2022

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Forskning der bidrager til udvikling af nye metoder” har uddelt 20 mio. kr. til følgende 9 projekter:

Laparoskopisk versus åben ablationsbehandling af levertumorer: et randomiseret, kontrolleret studie
Klinisk Lektor, cand.med., ph.d. Hans-Christian L. Pommergaard
Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, Rigshospitalet
Bevilget for 2023 - 2025: 2.231.250 kr.

Hæmning af Membranreparation i Glioblastoma Multiforme med Derivater af Phenothiaziner
Cand.scient., ph.d. Jesper Nylandsted
Membrane Integrity, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2023 - 2025: 2.400.000 kr.

Genanvendelse af ikke-onkologiske lægemidler med cytopeniske bivirkninger til behandling af akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom
Professor, dr.phil. Krister Wennerberg
BRIC, Københavns Universitet
Bevilget for 2023 - 2024: 1.807.750 kr.

Næste generation T-celleterapi til behandling af patienter med udbredt modermærkekræft
Professor, overlæge, centerleder,cand.med., ph.d. Inge Marie Svane
Department of Oncology, Herlev Hospital
Bevilget for 2023 - 2024: 3.164.000 kr.

Implementering af ctDNA-respons evaluerings kriterier ved behandling af solide tumorer - ctDNA-RECIST
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Karen-Lise Garm Spindler
Department of Experimental Clinical Oncology, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2023 - 2024: 2.600.000 kr.

Genbestråling af patienter med diffus midtlinie gliom
Cand.med., ph.d. Maja Maraldo
Onkologisk afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2023 - 2025: 2.250.000 kr.

Allogen CAR-NK-terapi til behandling af hæmatologiske kræftsygdomme
Professor, overlæge, cand.med. Torben Barington
Klinisk Immunologisk afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2023 - 2024: 1.400.000 kr.

Effekt af immunterapi før operation til patienter med tyktarmskræft af typen dMMR
Professor ,dr.med. Ismail Gögenur
Department of Surgery, Sjællands Universitetshospital, Køge
Bevilget for 2023 - 2024: 1.150.000 kr.

Forbedret forebyggelse og behandling af tarmkræft ved hjælp af kunstig intelligens: Et multinationalt randomiseret studie
Overlæge, lektor ,Cand.med., ph.d. Rune Erichsen
Department of Clinical Epidemiology, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2023 - 2025: 2.997.000 kr.