Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2022

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Tidlig indsats for at finde og diagnosticere kræft” har uddelt 13,1 mio. kr. til følgende 6 projekter:

En skræddersyet intervention til at øge deltagelse i kræftscreening og opmærksomhed på kræftsymptomer hos ikke-vestlige etniske minoriteter i Danmark
Professor, cheflæge,cand.med., ph.d. Berit Andersen
University Research Clinic for Cancer Screening, Regionshospitalet Randers
Bevilget for 2023 - 2025: 2.145.000 kr.

Øget deltagelse i screening for tarmkræft
Projektchef, overlæge, cand.med., ph.d. Janne Villemoes Bigaard
Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2023 - 2025: 5.000.000 kr.

RESPONSE: Opfølgning af tarmkræftpatienter - nu digitalt og behovsbaseret. Et nationalt interventionsstudie for stadie I og II patienter
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Lene Hjerrild Iversen Iversen
Department of Surgery, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2023 - 2024: 1.886.000 kr.

Forbedret forudsigelse af CNS-relaps ved Diffust Storcellet B-celle Lymfom (DLBCL) vha. nye MR-skanings metoder
Professor, dr.med. Henrik Bo Wiberg Larsson
Afdeling for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Rigshospitalet
Bevilget for 2023 - 2025: 1.779.000 kr.

Tidlig påvisning af lungekræft ved at overvåge methylerede DNA-mønstre og DNA-fragmenteringsprofiler i plasmaprøver for at reducere dødeligheden
Professor, M.D. Zoltan Szallasi
Translational Cancer Genomics Group, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter
Bevilget for 2023 - 2024: 1.750.000 kr.

Urinbaseret HPV og DNA methyleringstest- en ny screeningsmetode for livmoderhalskræft
Post doc,Cand.scient.san., ph.d. Mette Tranberg
University Clinic for Cancer screening, Department of Public Health Programmes, Regionshospitalet Randers
Bevilget for 2023: 585.000 kr.