Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2016

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget "Forskning i immunsystemets rolle ved kræftbehandling" har uddelt 14,5 mio. kr. til følgende 8 projekter:

Frigørelse af immunforsvarets anti-cancer effekt vha. en ny bispecifik antistof-strategi målrettet mod PDL1 og CD73
Cand.med., ph.d., dr.med. Henrik Jørn Ditzel
Dept. Cancer and Inflammation, and Dept. Oncology, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
Bevilget for 2017-2018: 1.400.000 kr.

Manipulation af tumor mikromiljøet med henblik på forbedring af immunterapi
Cand.scient., ph.d. Daniel Hargbøl Madsen
Center for Cancer Immune Therapy, Herlev Hospital
Bevilget for 2017-2019: 1.800.000 kr.

Prospektiv analyse af prædiktive markører for effekt af checkpoint-hæmmere hos patienter med kræftsygdomme med MMR-defekter eller mange mutationer.
Professor, overlæge, cand.med. Ulrik Lassen
Onkologisk klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2017-2019: 2.400.000 kr.

T-celleterapiens potentiale på tværs af kræftdiagnoser
Professor, overlæge, centerleder, cand.med., ph.d. Inge Marie Svane
Center for Cancer immunterapi, Herlev Hospital
Bevilget for 2017-2019: 3.000.000 kr. 

Prædiktive biomarkører for immunbehandling til patienter med malignt melanom.
Overlæge, lektor, dr.med. Henrik Schmidt
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2017-2019: 1.500.000 kr.

Fase I/II vaccinationsstudie med epitoper deriveret fra CALR exon 9 mutationerne hos patienter med CALR-muteret kronisk myeloproliferativ cancer
Professor, overlæge, dr.med. Hans Carl Hasselbalch
Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Bevilget for 2017-2019: 2.400.000 kr.

Udtrættede T-celler danner vesikler, som spiller en central rolle for nedsat immunforsvar overfor kræft.
Professor, dr.med. Bent Winding Deleuran
Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitet
Bevilget for 2017: 1.000.000 kr.

Afprøvning af en ny anti-cancer vaccine.
Cand.scient., ph.d. Emil Kofod-Olsen
Biomedicine, Aalborg University
Bevilget for 2017-2018: 1.000.000 kr.