Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen "Knæk Cancer" i 2014

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg har af de indsamlede Knæk Cancer 2014 midler på baggrund af opslaget "Forskning i partikelterapi" uddelt 10 mio. kr. til følgende 2 forskningsprojekter:

Forskning i partikelterapi ved Dansk Center for Partikelterapi.
Professor, overlæge, dr.med. Cai Grau
Afd. for onkologi, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2018: 9.000.000 kr.


Individualiserede og adaptive forsøgsdesign til at teste gevinsten ved protonbestråling mod lungecancer.
Fysiker, ph.d. Ivan Richter Vogelius
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2017: 1.000.000 kr.