Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2017

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget "Breaking News" har uddelt 10 mio. kr. til følgende 3 projekter:

Brug af patientrapporterede oplysninger i opfølgning af lungekræftpatienter efter endt behandling.
Overlæge, dr.med. Halla Skuladottir
Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning
Bevilget for 2018-2021: 3.500.000 kr.

Effekten af immunterapi hos patienter i behandling med binyrebarkhormon.
Professor, overlæge, centerleder, cand.med., ph.d. Inge Marie Svane
Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital
Bevilget for 2018-2020: 3.114.000 kr.

COX-2 og 15-PGDH ekspression som prædiktiv biomarkør af kemopreventiv effektivitet af COX-2 hæmmere.
Professor, overlæge, dr.med. Gunnar Baatrup
Kirurgisk afd. A, OUH, Syddansk Universitet
Bevilget for 2018-2020: 3.386.000 kr.