Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2018

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Ny medicin” har uddelt 10 mio. kr. til følgende 8 projekter:

National Recidivdatabase for Brystkræft.
Overlæge, cand. med., ph.d. Ann Søegaard Knoop
DBCG, Rigshospitalet
Bevilget for 2020-2021: 1.500.000 kr.

Første adjuverende immun checkpointhæmmer behandling i onkologien - indsamling af erfaring til dækning af videnshuller.
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Inge Marie Svane
Nationalt Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital
Bevilget for 2020-2023: 1.500.000 kr.

Nationalt populationsbaseret studie af effekt og bivirkninger til ny immunterapi med daratumumab blandt danske patienter med knoglemarvskræft
Overlæge, klinisk lektor, dr.med. Annette Juul Vangsted
Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2020-2022: 1.500.000 kr.

Effekten af immun check-point hæmmere ved recidiverende/metastatisk planocellulær hoved-hals cancer i Danmark. Et nationalt DAHANCA kohortestudie.
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Jesper Grau Eriksen
Kræftafdelingen, Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020-2021: 1.093.000 kr. 

Ny checkpoint immunterapi til patienter med metastatisk nyrekræft - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis.
Professor, dr.med. Frede Donskov
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020-2022: 1.500.000 kr.

ProTarget: Et nationalt forsøg med målrettet kræftbehandling baseret på gensekventering.
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Ulrik Lassen
Onkologisk afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2023: 1.500.000 kr.

Betydningen af hypomethylerende stoffer i behandlingen af myelodysplastisk syndrom, kronisk myelomonocytær leukæmi og akut myeloid leukæmi
Dr.med., klinisk lektor, ph.d. Christen Lykkegaard Andersen
Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2023: 800.000 kr.

Olaratumab, doxorubicin og dexrazoxane til behandling af patienter med avanceret bløddelssarkom - hvordan ANNOUNCE ændrede sarkombehandlingen i Danmark
Cand.med., ph.d. Bodil Elisabeth Engelmann
Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital
Bevilget for 2021 - 2022: 600.000 kr.