Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2018

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Pårørende til kræftpatienter” har uddelt 10 mio. kr. til følgende 7 projekter:

Mad og måltider - udfordringer i familier med unge med kræft 
Cand.scient.san.publ. Marie Ernst Christensen
VIA Center for Forskning i Sundhedsfremme og Rehabilitering
Bevilget for 2019 – 2021: 1.600.000 kr.

Forbedring af information til pårørende gennem tilpasning og implementering af HERMES interventionen i det danske sundhedsvæsen
Professor, cand.med., ph.d., dr.med. Mogens Grønvold
Palliativ Medicinsk Afdeling, Forskningsenheden, Bispebjerg Hospital,
Bevilget for 2019 - 2022: 2.100.000 kr.

Systematisk behovs- og risikoscreening af pårørende til patienter med fremskreden kræft. Validering af to redskaber til bedre pårørendestøtte 
Cand.psyk., ph.d. Mai-Britt Guldin
Enhed for lindrende behandling, Kræftafdelingen, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2019 - 2021: 550.000 kr.

Pårørende ambassadør støtte intervention til pårørende af patienter med maligne hæmatologiske sygdomme – et pilotstudie
Forskningsleder, lektor, cand.cur., ph.d. Mary Jarden
Hæmatologisk klinik, Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2019 – 2021: 1.900.000 kr.

Unge voksne i familier med arvelig kolorektal cancer. Et dobbelt helix
MPH, ph.d. Helle Vendel Petersen
HNPCC registret, Klinisk forskningscenter, Hvidovre Hospital
Bevilget for 2019 – 2020: 850.000 kr.

Fanget mellem ungeliv og familien - en identificering af unges oplevelser og behov under moderens brystkræftforløb
Cand.psyk., ph.d. Kirsten K. Roessler
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 1.650.000 kr.

Udvikling af interventioner der støtter pårørende til livstruet syge mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og behov for palliativ indsats
Masters in Public Health Jahan Shabnam
REHPA – Videnscenter for Rehabilitering og Palliation, Klinisk, Syddansk Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 1.350.000 kr.