Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer 2018

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget "Unge talentfulde kræftforskere" har uddelt 10 mio. kr. til følgende 5 projekter:

Udvikling og pilot-afprøvning af sorgprogram til familier til børn med livsbegrænsende sygdom
Gruppeleder, psykolog, ph.d. Pernille Envold Bidstrup
Livet efter Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
Bevilget for 2019 - 2020: 1.700.000 kr.

Selektiv ribosom nedbrydning via autofagi i kræftudvikling
Cand.scient., ph.d. Lisa Frankel
Danish Cancer Society Research Center (DCRC), Kræftens Bekæmpelse, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2019 - 2021: 2.680.000 kr.

Tumor biomarkører i hudkræft ved hjælp af billeddannende massespektrometri
Cand.pharm., ph.d. Catharina Margrethe Lerche
Dermato-Venerologisk afdeling og Videncenter for sårheling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2019 - 2020: 1.600.000 kr.

Optimal individualiseret behandlingsstrategi til enhver ikke-småcellet lungekræft patient
Cand.scient., ph.d. Ditte Sloth Møller
Medical Physics, Department of Oncology, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2019 – 2020: 2.000.000 kr.

Identifikation og test af en ny lovende gruppe af anti-cancer proteiner
Gruppeleder, ph.d. Dorthe Helena Payne-Larsen
Genome Integrity unit, Kræftens Bekæmpelse Forskning Center
Bevilget for 2019 - 2021: 2.020.000 kr.