Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2019

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Forskning i kræft blandt ældre patienter og patienter med multimorbiditet” har uddelt 16,2 mio. kr. til følgende 7 projekter:

Ældremedicinsk vurdering af personer over 70 år med kræft.
Professor, dr.med., ph.d. Henrik Jørn Ditzel
Department of Oncology, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020-2022: 3.600.000 kr.

Screening og behandling af livmoderhalskræft og forstadier hos ældre kvinder.
Professor, mag.scient. Elsebeth Lynge
Center for Epidemiologisk Forskning, Region Sjælland, Nykøbing Falster Sygehus og Københavns Universitet
Bevilget for 2020: 800.000 kr.

Effekt og bivirkninger af stereotaktisk strålebehandling til ældre patienter med lokal ikke-småcellet lungekræft.
Professor, overlæge, ph.d. Olfred Hansen
Onkologisk afdeling, Region Syddanmark, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020-2022 : 2.500.000 kr.

Alene og kræftsyg En sammenlignende undersøgelse af unge og ældre alene-boende kræftpatienters plejeoplevelser og behov.
Lektor, cand.mag., ph.d. Rikke Sand Andersen
Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Universitet
Bevilget for 2020-2022: 3.000.000 kr.

Betydningen af multimorbiditet og polyfarmaci for effektiviteten og sikkerheden af screening og operation for bryst- eller tarmkræft ( IMPRESS-BC studiet).
Lektor, cand.med., ph.d. Rune Erichsen
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020-2022: 4.000.000 kr.

Eksistentielle og åndelige behov hos ældre kræftpatienter: Typer og forekomst af behov og indvirkning af spiritualitet på livskvalitet og sygdomsforløb.
Professor, theol.dr. Niels Christian Hvidt
Research Unit of General Practice, Syddansk Universitet
Bevilget for 2020-2021: 1.300.000 kr.

Betydningen af behandlingsomfang for overlevelsen hos den geriatriske patient med æggestokkræft.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Claus K. Høgdall
Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Bevilget for 2020-2021: 1.000.000 kr.