Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer 2019

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Behandlingsresultater set fra patientens side - patientrapporteret oplysninger ind i de kliniske databaser” har uddelt 8 mio. kr. til følgende projekter:

Forbedring af implementeringen af patient-rapporterede oplysninger (PRO) i specialiseret palliativ indsats via ’ePRO’ og best practice anbefalinger
Professor, cand.med., ph.d., dr.med. Mogens Grønvold
Forskningsenheden, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2020 - 2022 : 3.200.000 kr.

iBLAD app – et værktøj til patient-reported outcome (PRO) fra blærekræftpatienter i hele Danmark – ’Det komplette billede af blærekræft’
Professor, dr.med. Helle Pappot
Onkologisk klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 1.300.000 kr.

Implementering af patient rapporterede oplysninger ved prostatakræft: Lokalt, regionalt og nationalt.
Klinisk lektor, cand.med., ph.d. Mads Hvid Aaberg Poulsen
Urologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 2.600.000 kr.

Patient rapporterede oplysninger om behandlings- og kontrolforløb for knogle- og bløddelskræft i Danmark - en patient-centreret national database
Cand.med., ph.d. Bodil Elisabeth Engelmann
Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital
Bevilget for 2020 - 2022: 900.000 kr.