Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2019

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Personlig behandling – brug af data til forbedring af behandlingen af den enkelte patient” har uddelt 15 mio. kr. til følgende 8 projekter:

Udnyttelse af sundhedsdata og biologiske markører til at skræddersy behandling med immunterapi til den enkelte patient.
Cand.scient., ph.d. Christina Therkildsen
HNPCC registret, Klinisk Forskningscenter, Københavns Universitet og Hvidovre Hospital
Bevilget for 2020-2022: 1.800.000 kr.

Adjuverende behandling af brysttumorer op til 10 mm uden lymfeknudemetastaser – tilbyder vi den rette behandling?
Professor, cheflæge, dr.med. Niels Kroman
Brystkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital, Rigshospitalet/Herlev & Gentofte Hospital
Bevilget for 2020-2021: 1.500.000 kr.

Behandlingsresistens i forbindelse med målrettet behandling hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi.
Professor, cand.scient., ph.d. Charlotte Guldborg Nyvold
Hæmatologisk Afdeling, Hæmatologisk-Patologisk Forskningslaboratorium, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020-2023: 2.200.000 kr.

Forbedret personlig immunterapi dirigeret via medfødt immuncelle biomarkører.
Lektor, cand.scient., ph.d. Martin Roelsgaard Jakobsen
Biomedicine, Aarhus Universitet
Bevilget for 2020-2022: 2.500.000 kr.

CRISPR/Cas13-baseret detektion af cirkulerende tumor DNA i blodprøver
Professor MSO, Cand.scient., ph.d. Jacob Giehm Mikkelsen
HEALTH, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2020-2021: 1.400.000 kr.

Integreret genomisk analyse af primære bryst tumorer. En potentiel metode til at reducere overbehandling.
Professor, cand.scient., ph.d. Torben A. Kruse
Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut Syddansk Universitet
Bevilget for 2020-2022: 1.100.000 kr.

Blokering af MAPK-pathway hos patienter med BRAF muteret kolorektal cancer og andre solide tumorer - effekt og resistens mekanismer.
Cand.med., ph.d. Camilla Qvortrup
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2020-2022: 2.500.000 kr.

Kortlægning af tumor immunitet før og efter behandling med neoepitop baseret vaccine NeoPepVac i kombination med checkpoint inhibitor behandling.
Dr.med., ph.d. Thomas Bogenrieder
Experimental & Translational Immunology, Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget for 2020-2021 : 2.000.000 kr.