Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2020

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Kræft hos Etniske Minoriteter”, del af puljen Mindre ulighed i kræft, har uddelt 3,3 mio. kr. til følgende 4 projekter:

INCLUDE: en mixed-methods og participatory design undersøgelse for forbedret adgang til kulturel kompetent og patient-centreret kræftbehandling
Professor, cand.med., ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton
Department of Clinical Oncology and Palliative Care, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Bevilget for 2022: 900.000 kr.

Etnicitets betydning for patientforløb og prognose ved hæmatologiske kræftsygdomme – mere end socioøkonomiske forhold?
Professor, dr.med. Tarec Christoffer El-Galaly
Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Bevilget for 2022 -: 650.000 kr.

Psykosocial støtte til kræftpatienter med etnisk minoritetsbaggrund og deres pårørende
Lektor, cand.scient.san.publ., ph.d. Signe Smith Jervelund
Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet
Bevilget for 2022 -2024: 850.000 kr.

Ældre migranters kræftrehabilitering
Lektor, cand.mag., ph.d. Kathrine Hoffmann Pii
Institut for sygepleje og ernæring, Professionshøjskolen Metropol
Bevilget for 2022: 900.000 kr.