Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2020

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Forskning i sjældne kræftsygdomme” har uddelt 10 mio. kr. til følgende 7 projekter:

Multidisciplinær undersøgelse af faktoren NRF1 og dets rolle under epigenetiske forandringer af genomet i metastatisk intrahepatisk galdevejskræft
Lektor, cand.scient., ph.d. Jesper B. Andersen
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2021 - 2022: 1.600.000 kr.

Børn med livsbegrænsende sygdom. Nationale undersøgelser af sygdomsbyrde og mortalite
Gruppeleder, cand.psyk., ph.d. Pernille Envold Bidstrup
Psychological Aspects of Cancer, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2021 - 2023: 1.660.000 kr.

Nanopartikler som næste generation af glioblastom-terapi
Afdelingslæge, klinisk lektor, cand.med., ph.d. Bo Halle
Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2021 - 2022: 1.350.000 kr. 

Dansk Vulvacancer-forskningskonsortium( DaVulvaCon) – en koordineret indsats til understøttelse af den højtspecialiserede vulvacancerbehandling
Professor, cand.med., ph.d. Pernille Tine Jensen
Dept of Gynecology, Aarhus University Hospital/Aarhus Universitet
Bevilget for 2021 - 2023: 1.300.000 kr.

Forbedret overlevelse efter peniskræft: Et landsdækkende studie af betydningen af humant papillomavirus (HPV) , p16 og PD-L1 for prognosen
Klinisk professor, forskningsleder, dr.med. Susanne Krüger Kjær
Unit of Virus, Lifestyle and Genes, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2021 -2022: 1.550.000 kr.

Målrettet behandling til glioblastom
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Ulrik Lassen
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2023: 1.550.000 kr. 

Kræft i hjernehinden
Professor, dr.med., ph.d. Tiit Mathiesen
Neurokirurgisk Klinik og Patologiafdelingen, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2023: 800.000 kr.