Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2020

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Forskning i strategier mod behandlingsresistens” har uddelt 10 mio. kr. til følgende 6 projekter:

Immunterapi som potentiel behandling efter progression på CDK4/6 hæmmer og endokrin behandling ved fremskreden østrogen receptor-positiv brystkræft
Professor, Head of Research, ph.d., dr.med. Henrik Jørn Ditzel
Cancer and Inflammation Research, Syddansk Universitet
Bevilget for 2021 - 2022: 1.730.000 kr.

Ny effektiv behandlingsstrategi til patienter med hjernekræft via hæmning af ny-opdaget resistensmekanisme
Professor, cand.med., ph.d. Bjarne Winther Kristensen
Department of Pathology, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2021 - 2023: 1.700.000 kr. 

Undersøgelse af resistente celler i kronisk lymfatisk leukæmi
Professor, cand.scient., ph.d. Charlotte Guldborg Nyvold
Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2021 - 2022: 1.650.000 kr.

Udvikling af ctDNA-baserede biomarkører til forudsigelse og monitorering af behandlingsrespons hos patienter med metastatisk prostatakræft
Professor, cand.scient., ph.d. Karina Dalsgaard Sørensen
Department of Molecular Medicine (MOMA), Aarhus University Hospital/Aarhus Universitet
Bevilget for 2021 - 2023: 1.912.500 kr. 

Afdækning af biologien bag primær behandlingsresistens hos melanompatienter i adjuverende immunterapi er nøglen til bedre behandling
Professor, overlæge, centerleder, cand.med., ph.d. Inge Marie Svane
Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK), Herlev Hospital
Bevilget for 2021 - 2022: 1.457.500 kr. 

Håndtering af platin- og PARP-hæmmer behandlingsresistens ved fokusering på DNA reparationssvigt
Professor, M.D. Zoltan Szallasi
Translational Cancer Genomics Group, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2021 - 2022: 1.550.000 kr.