Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2020

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Kræftpatienter med psykiatriske diagnoser” har uddelt 2,5 mio. kr. til følgende 3 projekter:

Kræftpatienter med alvorlig psykisk lidelse - udfordringer og udvikling af en Kræft-Psykiatri Samarbejdsmodel
Overlæge, klinisk lektor, cand.med., ph.d. Mette Asbjørn Neergaard
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2021 - 2022: 1.500.000 kr.

Diagnose og behandling af kræft blandt patienter med psykiatriske lidelser
Postdoc, cand.scient.san.publ., ph.d. Line Flytkjær Virgilsen
Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet
Bevilget for 2021: 500.000 kr. 

Anvendelse af kunstig intelligens til tidlig opsporing af kræft blandt mennesker med psykiske sygdomme
Professor, cand.med., ph.d. Søren Dinesen Østergaard
Department of Clinical Medicine, Aarhus Universitet
Bevilget for 2021: 500.000 kr.