Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2020

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Unge talentfulde kræftforskere” har uddelt 10 mio. kr. til følgende 4 projekter:

Ny stofskifte MR-skanning til tidlig diagnose af leverkræft
Head of research ,cand.scient., ph.d. Christoffer Laustsen
MR Forskningscentret, Aarhus Universitet
Bevilget for 2021 - 2023: 3.000.000 kr.

Spektral mikro-CT-billeddannelse: online evaluering af tumorkirurgi
Associate professor, cand.scient., ph.d. Jasper Nijkamp
DCPT, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2021 - 2023: 1.915.000 kr.

Nyudviklede genetisk modificerede onkolytiske viruser til behandling af multiresistente Nrf2-afhængige kræftceller
Lektor, cand.scient., ph.d. David Olagnier
Biomedicine, Aarhus Universitet
Bevilget for 2021 - 2023: 1.725.000 kr.

Neuronal skade og reparation ved kemoterapi-induceret perifer neuropati - et translationelt perspektiv
Associate professor, cand.pharm. Tore Bjerregaard Stage
Clinical Pharmacology and Pharmacy, Syddansk Universitet
Bevilget for 2021 - 2023: 3.360.000 kr.