Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2021

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Behandling i og tættere på eget hjem” har uddelt 2,2 mio. kr. til følgende projekt:

Effekten af specialiseret palliativ telemedicin til patienter med fremskreden kræft i eget hjem
MHS, ph.d. Geana Kurita
Department of Oncology, Rigshospitalet
Bevilget for 2022 - 2023: 2.200.000 kr.