Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2021

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Særlige indsatser for at øge overlevelsen, herunder sjældne kræftsygdomme” har uddelt 20 mio. kr. til følgende 9 projekter:

Øget overlevelse ved sarkomer - Anvendelse af 3D-print til kompleks kirurgisk behandling af sarkomer
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Thomas Baad-Hansen
Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2022 - 2023: 2.600.000 kr.

Oplysningsindsats for tidlig opsporing af kræft ved uspecifikke symptomer
Projektchef, overlæge, cand.med., ph.d. Janne Villemoes Bigaard
Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022 - 2024: 6.000.000 kr.

Optimering af ALECSAT-baseret immunterapi af triple-negativ brystkræft
Professor, dr.med., cand.med, ph.d. Henrik Jørn Ditzel
Department of Cancer and Inflammation Research and Department of Oncology, Syddansk Universitet
Bevilget for 2022 - 2023: 1.550.000 kr.

Interferon lambda signalering – et unik immunmodulerede molekyle i Ikke-småcellet lunge cancer
Lektor, cand.scient., ph.d. Martin Roelsgaard Jakobsen
Afdeling for Biomedicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2022 - 2024: 2.450.000 kr.

CIRCPAC – Måling af plasma ctDNA hos patienter med lokal pancreas cancer for at forudsige resektabilitet, tilbagefald og derved forbedre prognosen
Professor, overlæge, dr. med., cand.med. Julia Sidenius Johansen
Afdeling for Kræftbehandling , Herlev Hospital
Bevilget for 2022 - 2024: 1.600.000 kr.

Screening for lungekræft - Hvem skal tilbuddet rettes til?
Professor, mag.scient. Elsebeth Lynge
Center for Epidemiologisk forskning, Nykøbing Falster Sygehus
Bevilget for 2022: 475.000 kr.

Undersøgelse af nye behandlingsformer og molekylære mekanismer for patienter med Bloom Syndrom
Group leader, ph.d. Dorthe Helena Payne-Larsen
Nucleolar Stress and Disease Group, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022 - 2024: 2.630.000 kr.

Forbedring af anti PD-1/L1 baseret immunterapi ved immunmodulering af tumor mikromiljøet med ikke-selektiv betablokker behandling
Junior Group Leader, cand.scient., ph.d. Daniel Hargbøl Madsen
Department of Oncology, Herlev Hospital
Bevilget for 2022 - 2024: 1.400.000 kr.

Kombinationsbehandling af gliomer med NF1 mutation – En præklinisk model til validering af behandlingsrespons in vitro og in vivo
Lektor,cand.scient., ph.d. Martin Thomsen
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2022 - 2023: 1.295.000 kr.