Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2021

Bedømmelsesudvalget vedr. ”Talentfulde unge kræftforskere” har uddelt 20 mio. kr. til 13 projekter.

Følgende 7 projekter har opnået støtte via Knæk Cancer midler:

Biomarkørpotentiale og funktionelle roller for cirkulært RNA i pædiatriske ependymomer
Postdoc, dr. phil. Ulvi Ahmadov
Afdeling for biomedicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2022 - 2023: 1.550.000 kr.

Prædisponering og uudforskede risikofaktorer for lymfødem efter kræft i underlivet. Et prospektivt kohorte studie.
Postdoc, cand.scient., ph.d. Gunn Ammitzbøll
Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022: 387.500 kr.

Luftforurening og kræft: Landsdækkende analyser af 3.600.000 danskere (AIRCAN)
Postdoc, cand.scient., ph.d. Jeanette Therming Jørgensen
Afdeling for Miljø og Sundhed, Københavns Universitet
Bevilget for 2022 - 2023: 1.000.000 kr.

Mikrobiota og biomarkører hos patienter med kræft i bugspytkirtlen og dennes forstadier - nøglen til forbedret diagnose og tidlig detektion?
Cand.med., ph.d. Bojan Kovacevic
Endoskopien, Herlev Hospital
Bevilget for 2022 – 2024: 465.000 kr.

CFAP65: Ny faktor i arvelig brystkræft og beskyttelse af genomet
Postdoc, cand.phil., ph.d. Clémence Michèle Marie Mooser-Mugglin
Sørensen Group, Biotech Research & Innovation Centre, Københavns Universitet
Bevilget for 2022 - 2024: 2.325.000 kr.

Nyopstået cancer hos levertransplanterede – et skandinavisk samarbejde
Cand.med., ph.d. Hans-Christian L. Pommergaard
Kirurgisk gastroenterologisk afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2022 - 2024: 2.175.000 kr.

Forståelse af protein signalerings netværk på enkelt celle niveau i leukæmiske stam celler
Associate professor, dr.scient. Erwin Schoof
Afdeling for Bioengineering, Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget for 2022 - 2024: 2.250.000 kr.

Følgende 6 projekter har opnået støtte via KB basismidler:

Cancerbehandling med onkolytiske virus – genanvendelse af endogene metabolitter og virus som immunterapi
Postdoc, cand.scient., ph.d. Madalina Elena Carter-Timofte
Afdeling for biomedicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2022 - 2023: 1.500.000 kr.

Kemoterapi-relateret DNA-skade hos ældre patienter med lymfekræft: Forekomst, udvikling og kliniske konsekvenser
Cand.med. ph.d. Simon Husby
Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet
Bevilget for 2022 - 2024: 2.375.000 kr.

Transskriptionskoblet reparation af DNA-krydsbinding genereret af kræftkemoterapi
Postdoc, dr.scient. Jiangman Lou
Department of Cellular and Molecular Medicine, Københavns Universitet
Bevilget for 2022: 775.000 kr.

Øget anti-cancer T celle angreb via forbedret T celle function
Postdoc, cand.scient. Marlies J.W. Peeters
Department of Oncology, Herlev Hospital
Bevilget for 2022 - 2023: 1.550.000 kr.

Genomisk profilering af cirkulerende tumor DNA til at informere behandlingsvalg hos patienter med metastatisk kastrationsrefraktær prostatakræft
Cand.med., ph.d. Maria Rusan
Department of Molecular Medicine, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2022 - 2024: 2.250.000 kr.

Afdækning af SARS-CoV-2 beskyttende immunitet hos patienter med hæmatologisk cancer
MSc, ph.d. Sunil Kumar Saini
Department of Health Technology, Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget for 2022 - 2024: 1.397.500 kr.