Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2016

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget "Patient og læge fælles om vigtige beslutninger" har uddelt 1.6 mio. kr. til følgende 2 projekter:

Onkologisk behandling til patienter med lunge- eller pankreaskræft i deres sidste levetid
Cand.scient.soc., ph.d. Mette Raunkiæer
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet
Bevilget for 2017-2018: 800.000 kr.

Partnership-projektet: Styrket samarbejde mellem patient, onkolog og praktiserende læge – et lodtrækningsforsøg for patienter i kemoterapi
Cand.med., ph.d. Dorte Gilså Hansen
Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
Bevilget for 2017-2018: 855.000 kr.