Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen Knæk Cancer i 2013

Bedømmelseskomitéen for Knæk Cancer 2013 puljen "Patienterne sætter forskerne i arbejde" har uddelt ca. 7,2 mio. kr. til følgende 6 projekter:

Patient ’empowerment’ blandt kræftpatienter i kontrolforløb - et ’mixed methods’ studie der inddrager patienter i styregruppen og som medforskere.
Cand.psych., ph.d. Anna Thit Johnsen
Forskningsenheden, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2015-2017: 2.000.000 kr.

Et kontrolleret, randomiseret studie om tidlig, integreret, specialiseret palliativ rehabilitering til patienter med ikke primært resektabel cancer.
Overlæge, cand.med., ph.d. Lars Henrik Jensen
Institut for Regional Sundhedsforskning - Syddansk Universitet, Sygehus Lillebælt
Bevilget for 2015-2017: 1.330.000 kr.

Online mindfulnesstræning mod stress, angst og depression blandt kræftoverlevere.
Professor, dr.med. Bobby Zachariae
Psykologisk Institut og Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2015-2017: 1.830.000 kr.

Begrebsliggøres af roller og ansvar i videnskabelig litteratur om patient-centreret e-health – et meta-narrativt review.
Lektor, cand.psyk., ph.d. Henriette Langstrup
Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet
Bevilget for 2015: 250.000 kr.

Prioritering af kræftforskningsområder indenfor supportive care - baseret på et samarbejde mellem patienter, pårørende, kliniske specialister og forskere.
Cand.cur., ph.d. Mary Jarden
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet
Bevilget for 2015: 742.000 kr.

Patientinddragelse og integration af nye metoder i sundhedssektoren - udvikling af et PRO værktøj til registrering af bivirkninger til kemoterapi.
Overlæge, dr.med. Helle Pappot
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2016: 974.000 kr.